INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
300.000 zł
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

W ramach programu można uzyskać wsparcie na realizację zajęć zawierających elementy programowania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. W programie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące zajęcia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
dotacje dla świetlic multimedialnych w małych miastach i na wsi

Program oferuje wsparcie w zakresie założenia i prowadzenia multimedialnych świetlic w małych miastach i wsiach (do 40.000 mieszkańców). Każda pracownia finansowana ze środków programu jest wyposażona w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, […]