INFRASTRUKTURA KULTURY

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
1.768.000 zł.
wsparcie dla projektów dotyczących miejsc pochówku za granicą

Program wspiera projekty, których celem jest zapewnienie godnego miejsca spoczynku poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju. Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe i samorządowe […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
2.300.000 zł.
dotacje na rozwój kolekcji sztuki współczesnej

Program oferuje dotacje dla zadań związanych z zakupem dzieł/obiektów sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}