INFRASTRUKTURA KULTURY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA
14.500.000 zł.
DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Celem programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na prace budowlane, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, ZDROWIE
PREFERENCYJNE KREDYTY INWESTYCYJNE DLA JST

W ramach programu można uzyskać kredyt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Kredyt można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}