WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
5.000.000 zł.
dotacje na współpracę kulturalną z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 5.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 50% kosztów projektu, maks. 80.000 zł/18.800 €. Wkład własny: min. 50%. Czas trwania projektu: 1.03-30.11 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA TURYSTYKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZDROWIE
183.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Białorusią i Ukrainą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 183.000.000 euro. Wysokość wsparcia: 100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90%. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: do 31.12.2022, projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie. Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
70.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 70.000.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 38.283.995 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej […]

KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
72.000 euro.
stypendia dla literatów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 1.125 – 2.250 euro. Budżet programu: ok. 72.000 euro. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Literaci, krytycy, tłumacze i dziennikarze z Polski, Czech, Słowacji i […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
1.700.000 zł.
dotacje na współpracę z Rosją

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.700.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: Nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Okres realizacji należy zaplanować nie […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
86.000 zł.
dofinansowanie tłumaczeń książek francuskich

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 86.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 30%, od 1.000 do 10.000 zł. Wkład własny: min. 70%. Czas trwania projektu: do 1 czerwca roku następującego po roku, w którym kończył się nabór wniosków. Partner zagraniczny: […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę z USA

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: maks. 25.000 USD. Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie grantu. Czas trwania projektu: od 30.09 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków, maks. rok od daty podpisania umowy […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
10.000.000 zł.
dotacje na budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 25.000 – 500.000 zł, maks. 85% (w uzasadnionych przypadkach 100%). Wkład własny: min. 15% (w uzasadnionych przypadkach 0%). Czas trwania projektu: do 31.12 roku następującego po roku, w którym […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
100.000.000 zł.
dotacje dla Polonii

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: ZALICZKA   Budżet programu: 100.000.000 zł.   Wysokość wsparcia: maks. 95%.   Wkład własny: min. 5%.   Czas trwania projektu: rok kalendarzowy następujący po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.   Partner zagraniczny: TAK   […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
granty na wyjazdy dla pracowników kultury

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM   Finansowanie: ZALICZKA   Wysokość wsparcia: 250 – 700 euro.   Wkład własny: 0%.   Partner zagraniczny: TAK   Składanie wniosków przez internet: TAK   Kto może złożyć wniosek ?   Artyści lub pracownicy kultury zajmujący się […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
450.000.000 euro
wielostronne projekty europejskiej współpracy kulturalnej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 450.000.000 euro (budżet komponentu Kultura). Wysokość wsparcia: – maks. 200.000 euro, maks. 60% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA 1: projekty współpracy na mniejszą skalę); – maks. 2.000.000 euro, maks. 50% całkowitego budżetu projektu (KATEGORIA […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
725.000 USD.
dotacje na współpracę kulturalną z krajami rozwijającymi się

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 725.000 USD. Wysokość wsparcia: maks. 100.000 USD. Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Czas trwania projektu: od marca roku następującego po roku naboru wniosku, 12-24 miesiące. Partner zagraniczny: […]