WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
44.659.800 euro.
wielostronne projekty europejskiej współpracy kulturalnej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Realizowane projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości. Wnioski […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
3.200.000 euro.
dofinansowanie festiwali audiowizualnych

Budżet naboru wynosi 3,2 miliona euro a dofinansowanie można uzyskać na organizację festiwali audiowizualnych. Wnioski o dotację mogą składać zarówno prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) jak i organy samorządu lokalnego (gminy, powiaty, […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
granty na wyjazdy dla pracowników kultury

W programie stypendialnym mogą wziąć udział artyści lub pracownicy kultury zajmujący się dowolną dziedziną lub dyscypliną kultury lub sztuki (osoby indywidualne lub reprezentujący niezależne organizacje kulturalne lub artystyczne) pochodzący z Europy lub państw […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
4.580.400 zł.
dotacje na ochronę polskiego dziedzictwa za granicą

Głównym celem konkursu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej realizowane przez parterów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii oraz województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę z USA

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów […]

FIRMY, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
60.000.000 euro.
dotacje na współpracę w Europie Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 60.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Czas trwania projektu: 30-36 miesięcy, do 31 grudnia 2021. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]