WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
86.000 zł.
DOFINANSOWANIE TŁUMACZEŃ KSIĄŻEK FRANCUSKICH

Program oferuje dotacje na projekty wydania francuskich książek w przekładzie na język polski (książki dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży). Dofinansowanie pokrywa koszty przygotowania, tłumaczenia i wydrukowania książki. Grant nie pokrywa […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
7.000.700 zł. 
DOTACJE NA OCHRONĘ POLSKIEGO DZIEDZICTWA ZA GRANICĄ

Głównym celem konkursu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
725.000 USD.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ KULTURALNĄ Z KRAJAMI ROZWIJAJĄCYMI SIĘ

Program oferuje dotacje dla projektów skupiających się na sektorze kultury i wspierających proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Wnioski o dofinansowanie muszą zostać złożone w języku angielskim lub […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}