ENERGIA

ENERGIA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
168.587.092 zł.
dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 168.587.092 zł, w tym: 19.307.092 zł (dotacje), 149.280.000 zł (pożyczki). Wysokość wsparcia: – dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; – pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją. […]

ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA
wsparcie termomodernizacji budynków

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: maks. 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
400.000.000 zł.
pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budynkach

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy. Na co można uzyskać wsparcie ?   1. Budowa nowej, […]

ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
konkurs na oświetlenie inwestycji

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). 2. Inwestorzy i deweloperzy. 3. Właściciele i zarządcy obiektów, zarządy dróg. 4. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
5.300.000.000 zł.
dotacje na elektromobilność

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 5.300.000.000 zł. Wysokość wsparcia: zostanie określona pod koniec roku 2018. Wkład własny: zostanie określony pod koniec roku 2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, FIRMY, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA
30.000 zł.
wsparcie dla innowacji w dziedzinie energetyki

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 30.000 zł. Wysokość wsparcia: 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Firmy, w tym start-upy, zatrudniające mniej niż 50 […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
400.000.000 zł.
dotacje na innowacyjne technologie proekologiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: – dla „fazy B+R”: 500.000 zł do 10.000.000 zł; – dla „fazy W” wysokość dofinansowania wynosi do 20.000.000 zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R. Wkład własny: […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
2.500.000.000 zł.
pożyczki na efektywne systemy ciepłownicze w firmach

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.500.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 15% kosztów kwalifikowanych. Czas trwania projektu do 30.06.2023. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
500.000.000 zł.
pożyczki na inwestycje proekologiczne

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000.000 zł. Czas trwania projektu: do 30.06.2023. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
konkurs na film o hobby

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoby fizyczne, będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za […]