GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
160.000 zł.
dotacje na innowacyjne projekty ekologiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 160.000 zł. Wysokość wsparcia: : maks. 15.000 zł, do 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 1 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 31 marca kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki dla stacji demontażu pojazdów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Na […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i […]

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na finansowanie projektów UE dotyczących gospodarki odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]