GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
160.000 zł.
dotacje na innowacyjne projekty ekologiczne

Celem programu jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych […]