GOSPODARKA ODPADAMI

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA
Obraz Jasmin Sessler z Pixabay
1.575.941 euro.
DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU

W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację kompleksowych projektów dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}