OCHRONA PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ
61.500.000 euro.
dotacje dla rolników gospodarujących na terenach chronionych

Celem programu jest udzielenie pomocy inwestycyjnej, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 i jednocześnie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru […]

FIRMY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, ZWALCZANIE UBÓSTWA
1.000.000 zł.
dofinansowanie projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: ZALICZKA   Budżet programu: 1.000.000 zł.   Wysokość wsparcia: Przedziały budżetowe:– do 15.000 PLN,– 15.001 PLN – 50.000 PLN,– 50.001 PLN – 100.000 PLN.100%.   Wkład własny: 0% […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
150.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Wśród projektów dotowanych w ramach programu znajdują się między innymi projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych, wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pobudzania świadomości […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}