OCHRONA PRZYRODY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA
Obraz Jasmin Sessler z Pixabay
1.575.941 euro.
DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU

W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację kompleksowych projektów dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA
250.000 zł.
DOTACJE NA PROJEKTY EKOLOGICZNE

Program oferujący małe granty (do 10.000 zł) przeznaczone na opracowanie autorskich pomysłów dotyczących podtrzymania lub ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nagradzanych jest pięć najlepszych, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
FUNDACJE KORPORACYJNE

Wśród projektów dotowanych w ramach konkursu znajdują się między innymi projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych, wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pobudzania świadomości […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ
61.500.000 euro.
dotacje dla rolników gospodarujących na terenach chronionych

Celem programu jest udzielenie pomocy inwestycyjnej, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 i jednocześnie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}