OCHRONA ŚRODOWISKA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
STAŻE W NIEMCZECH

Program umożliwia odbycie stażu w Niemczech. Wnioski mogą składać studenci ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Każdy wnioskodawca musi być absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci

W ramach programu można uzyskać dotacje na lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Działania koncentrują się na edukacji, aby przede wszystkim nauczyć dzieci: czytania, pisania, liczenia i dokształcania się, integracji poprzez szkolenia […]

ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
103.000.000.000 zł.
WYMIANA STARYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}