DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ
61.500.000 euro.
dotacje dla rolników gospodarujących na terenach chronionych

Celem programu jest udzielenie pomocy inwestycyjnej, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 i jednocześnie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}