ROLNICTWO I WIEŚ

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
wsparcie dla właścicieli lasów

Program przewiduje wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski mogą składać właściciele lasów – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Obraz Pezibear z Pixabay
13.000.000 zł.
dofinansowanie kolonii dla dzieci rolników

Program przewiduje dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii uwzględniających kwestie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci z rocznika 2003 oraz młodsze. Program kolonii musi uwzględniać kwestie promocji zdrowia i […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}