ROLNICTWO I WIEŚ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
10.000.000 zł.
pożyczki dla JST

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1.000.000 zł.
dotacje dla OSP działających na wsi

Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP

Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji. Zgłoszenia mogą przesyłać ochotnicze straże pożarne samodzielnie lub wspólnie z: jednostkami […]