ROLNICTWO I WIEŚ

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPORT, ZDROWIE
Obraz Lionel Goupil z Pixabay
2.000.000 zł.
dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej wśród rolników

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty propagujące zdrowy styl życia wśród rolników i członków ich rodzin oraz popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pożytku […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
75.002.515 euro.
dotacje na doradztwo rolnicze

Celem programu jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: środki finansowe […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT
dotacje na poprawę jakości i rekultywację gruntów

Celem programu jest szeroko pojęta ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów oraz ograniczanie ich wykorzystywania na cele nierolnicze. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 3-4 miesięcy. Przy ich przydzielaniu uwzględnia się udział własny […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}