POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Zadaniem uczestników jest realizacja filmu na temat właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY

Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców – organizacje pozarządowe, […]

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT
Obraz SofieLayla Thal z Pixabay
300.000.000 zł.
LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Przepisy ustawy mają na celu przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
wsparcie dla właścicieli lasów

Program przewiduje wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski mogą składać właściciele lasów – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}