POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości

Dotacje dla organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek oraz grup nieformalnych z miejscowości liczących do 20.000 mieszkańców. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 80%. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o kwotę 8.500 zł. Minimalny czas […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
stypendia dla zdolnych maturzystów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
konkurs dla młodzieży wiejskiej

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Wszyscy uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych szkół rolniczych i szkół ponadgimnazjalnych. Opis   Organizatorem programu […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
3.000.000 zł.
stypendia dla młodych z małych miejscowości

Celem programu jest wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz […]