POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
wsparcie dla właścicieli lasów

Program przewiduje wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski mogą składać właściciele lasów – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości

Dotacje dla organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek oraz grup nieformalnych z miejscowości liczących do 20.000 mieszkańców. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 80%. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o kwotę 8.500 zł. Minimalny czas […]