SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Program wspiera inicjatywy w czterech obszarach: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Wspomagane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Celem programu […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
220.000 euro.
NAGRODY DLA NOWATORSKICH PROJEKTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach programu można uzyskać dotacje na innowacyjne projekty w zakresie edukacji, przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji grup defaworyzowanych, opieki zdrowotnej, tworzenia miejsc pracy, nowych technologii, nowych rozwiązań systemowych oraz procesowych oraz środowiska naturalnego. Wnioski […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego, w przypadku których obroty lub suma bilansowa nie przekraczają równowartości 30.000.000 EUR. Okres spłaty wynosi 5 lat (w szczególnych przypadkach […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PES

Preferencyjne pożyczki udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej […]

POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W URZĘDACH

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w europejskich urzędach. Proponowane rozwiązania mogą natomiast dotyczyć procesu świadczenia usług publicznych, realizacji polityk publicznych czy usprawniania funkcjonowania samych urzędów. Zgłoszenia mogą przesyłać […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}