WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POLITYK UE

Program oferuje dotacje na projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje nienastawione na zysk (w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego) a także instytucje edukacyjne, […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
Źródło: https://pdph.pl/
83.200 zł.
POPULARYZACJA HISTORII ORAZ DZIAŁANIA PROOBRONNE I PATRIOTYCZNE

Program umożliwia sfinansowanie projektów popularyzujących historię a także działań proobronnych i patriotycznych – np. olimpiad wiedzy, pikników rodzinnych, festynów, zlotów, wycieczek tematycznych, rekonstrukcji historycznych, szkoleń czy turniejów sportowych. Każdy projekt realizowany w ramach […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
10.000.000 euro.
bezpieczeństwo w internecie i walka z ekstremizmem

Program ma na celu wsparcie dla europejskich organizacji pozarządowych, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie a także poza nim. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe non profit […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
dotacje od firmy ubezpieczeniowej

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}