WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
50.000.000 USD.
dotacje dla organizacji wspierających demokrację

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000.000 USD. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 USD. Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
dotacje na zapewnienie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityk UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO). Wysokość wsparcia: maks. 150 000 euro. Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony. Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
2.000.000 zł.
dotacje na działalność antydyskryminacyjną NGO

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 20.000 – 150.000 zł. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
wsparcie społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, szkoły. Na co można uzyskać wsparcie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
1.000.000 zł.
dotacje dla społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: od 20.000 do 30.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 15.01 – 15.07 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
dotacje na współpracę polsko-niemiecką

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: nie określono. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, jednostki […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
600.000 euro.
dotacje na projekty promujące integrację europejską

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 600.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 euro, do 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 30 września 2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
2.050.000 zł.
dotacje na wsparcie dyplomacji publicznej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.050.000 zł. Wysokość wsparcia: min. 50.000 zł – maks. 150.000 zł, do 90%. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: 1.05-31.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
3.000 zł miesięcznie.
dofinansowanie niezależnych inicjatyw obywatelskich

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 3.000 zł miesięcznie. Wysokość wsparcia: 500 – 3.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: do 3 miesięcy od podpisania umowy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
1.000.000 zł.
dotacje na małe projekty miejskie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50.000 zł (mikrogranty), 100.000 zł (granty), 50.000 zł (Akademia Grantów), maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 30.09 roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
współpraca z państwami Europy Wschodniej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 5.000 – 60.000 USD (średnio 25.000 USD). Wkład własny: nie jest wymagany, ale jest zalecany. Czas trwania projektu: 6 – 12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
150.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000 zł. Wysokość wsparcia: do 90%, 4.000-8.000 zł. Wkład własny: 10%. Czas trwania projektu: do 31.12 roku ogłoszenia konkursu (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny). Partner zagraniczny: NIE Składanie […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
100.000 zł.
dofinansowanie niezależnych działań obywatelskich

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: 10.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: do 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]