WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
83.000 zł.
granty na wsparcie niezależności sądownictwa, praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie działań na rzecz niezależności sądownictwa lub działań na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych oraz migrantów w Polsce. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz […]

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE
175.000.000 zł.
dotacje na e-usługi publiczne

Celem programu jest wsparcie tworzenie lub rozwoju e-usług publicznych (A2B, A2C). Jest on przeznaczony dla instytucji państwowych, które mogą tworzyć partnerstwa projektowe z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub uczelniami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]