INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
10.000.000 zł.
pożyczki dla JST

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół […]

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, TRANSPORT
100.000.000 euro.
dotacje na infrastrukturę transportową o znaczeniu europejskim

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na projekty sieci kompleksowej polegające na likwidacji „wąskich gardeł”, uzupełnianiu brakujących połączeń, wsparciu interoperacyjności kolei, a także poprawie połączeń transgranicznych w zakresie: transgranicznych odcinków kolei, dróg i […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej realizowane przez parterów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii oraz województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]