WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
5.000.000 zł.
dotacje na współpracę kulturalną z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 5.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 50% kosztów projektu, maks. 80.000 zł/18.800 €. Wkład własny: min. 50%. Czas trwania projektu: 1.03-30.11 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na polsko-niemieckie projekty edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.700 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: 1.01-30.11 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
konkurs o USA dla młodzieży

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA NAGRODA PIENIĘŻNA Składanie wniosków przez internet: TAK Partner zagraniczny: NIE Kto może wziąć udział?   Uczniowie szkół średnich wszystkich typów. Opis:   Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
50.000.000 USD.
dotacje dla organizacji wspierających demokrację

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000.000 USD. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 USD. Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
staże w Niemczech

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Wysokość wsparcia: 1.250 euro miesięcznie. Czas trwania projektu: 6-12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
270.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na poprawę jakości środowiska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 270.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 30-35% (dotacja), do 100% (pożyczka). Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31.12.2025. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Zarejestrowane […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
30.000.000 zł.
współpraca w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 30.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 97%, minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł. Wkład własny: min. 3%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Podmioty odpowiedzialne […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
800.000 zł.
dotacje na współpracę z państwami Europy Wschodniej i Azji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 800.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł, do 85%. Wkład własny: min. 15%. Czas trwania projektu: od 1 czerwca roku, w którym ogłoszono nabór do 31 maja roku kolejnego (edycja wiosenna); 1 stycznia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA TURYSTYKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZDROWIE
183.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Białorusią i Ukrainą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 183.000.000 euro. Wysokość wsparcia: 100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90%. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: do 31.12.2022, projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie. Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową JST

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO). Wysokość wsparcia: maks. 150.000 euro. Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony. Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
dotacje na współpracę polsko-niemiecką

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: nie określono. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, jednostki […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro
dotacje na współpracę miast w UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO). Wysokość wsparcia: maks. 25 000 euro. Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony. Czas trwania projektu: maks. 21 dni. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]