WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Obraz Simon Matzinger z Pixabay
10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną

Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Algierii, Egiptu oraz Republiki Południowej Afryki. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim […]

FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
20.000.000 zł.
współpraca w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego […]

ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SENIORZY, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
102.647.058 euro.
dotacje dla małych i średnich miast

Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
685.000 zł.
dotacje na wymiany uczniów

Konkurs jest adresowany do młodzieży z polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśników z krajów partnerskich. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 95% na wymiany młodzieży z takimi państwami […]