WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
praktyki dla studentów uczelni technicznych

W ramach programu organizowane są praktyki w polskich oraz zagranicznych instytutach, uczelniach i przedsiębiorstwach. Uczestnicy programu otrzymują kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów do pracy. Nabór wniosków odbywa się w trybie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
wsparcie międzynarodowej współpracy szkół

Program jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących podstawę programową. Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Współorganizatorami programu w […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
studia w Niemczech lub we Francji

Konkurs umożliwiający odbycie bezpłatnych studiów europejskich umożliwiających uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja). Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na współpracę z Niemcami

Program wspiera polsko-niemieckie wymiany młodzieżowe. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz  kluby sportowe. W ramach programu obowiązuje ciągły nabór […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
stypendia w Niemczech dla grup studentów

Program umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}