WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
granty na wydarzenia popularyzujące wiedzę o państwach byłego ZSRR

  Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 750 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 1.04 – 31.12.2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
1.600.000 zł.
dotacje na wspólne, polsko-ukraińskie pobyty w Polsce

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.600.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 zł, do 90% (100% w uzasadnionych przypadkach). Wkład własny: min. 10% (0% w uzasadnionych przypadkach). Czas trwania projektu: 16.07 – 15.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. […]

POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
1.400.000 zł.
dotacje na walkę z dezinformacją w państwach Partnerstwa Wschodniego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: ZALICZKA   Budżet programu: 1.400.000 zł.   Wysokość wsparcia: – małe granty: 30.000 – 50.000 zł, – duże granty: 100.000 – 600.000 zł.   Wkład własny: – nie jest obowiązkowy, ale zwiększa szanse na uzyskanie […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
3.200.000 euro.
dotacje na festiwale filmowe w UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 3.200.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60%, od 19.000 euro do 75.000 euro. Wkład własny: min. 40%. Czas trwania projektu: do 30 kwietnia 2019, maks. 12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROGRAMY REGIONALNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZACHODNIOPOMORSKIE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 125.960.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
2.050.000 zł.
dotacje na wsparcie dyplomacji publicznej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.050.000 zł. Wysokość wsparcia: min. 50.000 zł – maks. 150.000 zł, do 90%. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: 1.05-31.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
10.000.000 euro.
dotacje na współpracę w zakresie reformowania edukacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 75%, do 2.000.000 euro. Wkład własny: min. 25%. Czas trwania projektu: rozpoczęcie projektu w okresie: 1 stycznia – 28 lutego 2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie sportu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 80%. – działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 150.000 euro, – współpraca partnerska na mniejszą skalę = maks. 60.000 euro, – działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu = […]

IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
9.410.000 euro.
dotacje na promocję europejskich utworów on-line

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 9.410.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60%. Wkład własny: min. 40%. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, początek projektu pomiędzy 1.09.2018 a 1.01.2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZDROWIE
4.700.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie ulepszania ochrony zdrowia

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu:  4.700.000 euro. Wysokość wsparcia: do 60% (80% w przypadku wyjątkowej użyteczności i działań zapewniających wysoką europejską wartość dodaną). Wkład własny: min. 40% (20% w przypadku wyjątkowej użyteczności i działań zapewniających wysoką europejską wartość […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
260.000 euro
staże w Niemczech

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 260.000 euro. Wysokość wsparcia: 450 euro/miesięcznie. Czas trwania projektu: 1.03-31.07 (5 miesięcy). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
kursy w UE dla młodzieży

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: – mieć od 18 do 30 lat, – aktywnie uczestniczyć lub pracować w organizacji młodzieżowej, – posługiwać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
430.000 zł
dotacje na współpracę polsko-czeską

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 430.000 zł. Wysokość wsparcia: 20.000 – 80.000 zł, maks. 60%. Wkład własny: min. 40% (dopuszczalny wkład osobowy lub rzeczowy). Czas trwania projektu: 1 kwietnia – 31 grudnia danego roku. Partner projektu: TAK Składanie […]