WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
404.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE EKSPERTYZ I PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH

Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
Obraz PublicDomainPictures z Pixabay
5.000.000 euro.
ROZWÓJ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I RUCHÓW OBYWATELSKICH

W ramach naboru można uzyskać granty na projekty ukierunkowane na rozwój sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w następujących branżach: 1. Świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZDROWIE
430.000 zł
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-CZESKĄ

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć takich elementów jak: wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, […]

FIRMY, SENIORZY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU, ZASOBY LUDZKIE
20.000.000 zł.
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

W ramach niniejszego naboru wniosków dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski muszą dotyczyć wypracowania i wdrożenia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
1.600.000 zł.
POLSKO-UKRAIŃSKIE POBYTY W POLSCE

Program finansuje pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznaje kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe […]

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Obraz Hans Braxmeier z Pixabay
1.400.000 euro.
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SPORCIE

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru mogą przesyłać organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej oraz zajmujące się organizacją zajęć w tej dziedzinie. Program wspiera […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}