WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową JST

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO). Wysokość wsparcia: maks. 150.000 euro. Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony. Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
185.468.000 euro
dotacje na współpracę miast w UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO). Wysokość wsparcia: maks. 25 000 euro. Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony. Czas trwania projektu: maks. 21 dni. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
dofinansowanie projektów nawiązujących do wydarzeń rocznicowych w Europie 1918-2018

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł / 7.000 euro, do 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: 20.06.2018-26.10.2018. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe z […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
10.000.000 euro.
dotacje na współpracę w zakresie reformowania edukacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 75%, do 2.000.000 euro. Wkład własny: min. 25%. Czas trwania projektu: rozpoczęcie projektu w okresie: 1 stycznia – 28 lutego 2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
270.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na poprawę jakości środowiska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 270.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 30-35% (dotacja), do 100% (pożyczka). Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31.12.2025. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Zarejestrowane […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 38.283.995 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
260.000 euro
staże w Niemczech

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 260.000 euro. Wysokość wsparcia: 450 euro/miesięcznie. Czas trwania projektu: 1.03-31.07 (5 miesięcy). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie. Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
70.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 70.000.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej […]

FIRMY, IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
359.000.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie ulepszania polityk publicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 359.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85% (podmioty publiczne), maks. 75% (podmioty prywatne non-profit). Wkład własny: min. 15-25%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Władze publiczne […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
dotacje na współpracę polsko-niemiecką

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: nie określono. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, jednostki […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
stypendia dla młodych historyków

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 3.500 zł/miesięcznie + 1.500 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: czas, na który udzielane jest stypendium: maks. 3 miesiące Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek […]

FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
1.500.000 zł.
dotacje na współpracę międzynarodową organizacji branżowych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł (+ 10.000 zł dla beneficjentów należących do 2 lub więcej organizacji), do 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
1.500.000 zł.
dofinansowanie edukacji globalnej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: Minimalna kwota dotacji: – Zadanie I – 550.000 zł, – Zadanie II – 80.000 zł, – Zadanie III – 80.000 zł, – Zadanie IV – 40.000 zł. Maksymalne dofinansowanie: […]