WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
konkurs MSZ dla studentów

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
stypendia we Włoszech

Program stypendialny, którego celem jest promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej a także przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie. Wnioski mogą składać studenci zagraniczni oraz studenci […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
725.000 USD.
dotacje na współpracę kulturalną z krajami rozwijającymi się

Program oferuje dotacje dla projektów skupiających się na sektorze kultury i wspierających proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Wnioski o dofinansowanie muszą zostać złożone w języku angielskim lub […]

POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
nagrody dla projektów współpracy władz z PES

Celem konkursu jest znalezienie i wyróżnienie najlepiej działających partnerstw między władzą publiczną a sektorem ekonomii społecznej. Szczególne znaczenie organizatorzy przywiązują do obszarów rozwoju lokalnego polityki społecznej (w tym m.in. walce z ubóstwem, bezdomnością, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
praktyki dla studentów uczelni technicznych

W ramach programu organizowane są praktyki w polskich oraz zagranicznych instytutach, uczelniach i przedsiębiorstwach. Uczestnicy programu otrzymują kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów do pracy. Nabór wniosków odbywa się w trybie […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}