WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
460.500 zł.
EDUKACJA GLOBALNA

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W ramach projektu nie można finansować działań skierowanych do mieszkańców miast powyżej 500.000 mieszkańców (Warszawy, Krakowa, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. Rodzaj […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ

Program wspiera projekty ukierunkowane na rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy a także […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}