WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
725.000 USD.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ KULTURALNĄ Z KRAJAMI ROZWIJAJĄCYMI SIĘ

Program oferuje dotacje dla projektów skupiających się na sektorze kultury i wspierających proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Wnioski o dofinansowanie muszą zostać złożone w języku angielskim lub […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
STUDIA W NIEMCZECH LUB WE FRANCJI

Konkurs umożliwiający odbycie bezpłatnych studiów europejskich umożliwiających uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja). Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na współpracę z Niemcami

Program wspiera polsko-niemieckie wymiany młodzieżowe. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz  kluby sportowe. W ramach programu obowiązuje ciągły nabór […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
STYPENDIA W NIEMCZECH DLA GRUP STUDENTÓW

Program umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}