WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Obraz Jasmin Sessler z Pixabay
GRANTY NA PROJEKTY DOTYCZĄCE CZYSTEJ ENERGII I ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Program wspiera projekty podejmujące kwestię czystej energii i zmian klimatycznych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie w wysokości do 20.000 dolarów amerykańskich mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media. Wszyscy wnioskodawcy […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Obraz 1343024 z Pixabay
500.000 zł.
DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Program umożliwia pokrycie wymaganego wkładu własnego organizacji obywatelskich (m.in. stowarzyszeń, fundacji, instytucji kościelnych, klubów sportowych non-profit, kół gospodyń wiejskich czy też spółdzielni socjalnych) w projektach międzynarodowych. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ

Program wspiera projekty ukierunkowane na rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy a także […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Źródło: Instytut Adama Mickiewicza, iam.pl
2.500.000 zł.
PROMOCJA POLSKI ZA GRANICĄ

Program oferuje wsparcie projektów prezentujących i promujących kulturę polską za granicą, adresowanych do odbiorcy zagranicznego (zarówno do grup zajmujących się profesjonalnie kulturą, jak i do młodzieży oraz szerokiego grona odbiorców). Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
3.000.000 zł.
DOTACJE NA PROMOCJĘ POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ

Celem programu jest budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje podległe i nadzorowane przez MKiDN, których działalność finansowana jest […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
4.955.500 zł.
DOTACJE NA PROMOCJĘ KINEMATOGRAFII

Program ma na celu promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki programu mają […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}