WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
Obraz Simon Matzinger z Pixabay
10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję zagraniczną

Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Algierii, Egiptu oraz Republiki Południowej Afryki. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
685.000 zł.
dotacje na wymiany uczniów

Konkurs jest adresowany do młodzieży z polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśników z krajów partnerskich. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 95% na wymiany młodzieży z takimi państwami […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
polsko-izraelskie spotkania młodzieży

Program jest przeznaczony dla osób pomiędzy 20 a 35 rokiem życia z Polski i Izraela, które są edukatorami, studentami albo aktywistami zainteresowanymi tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego i które działają […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
5.750.000 zł.
dotacje na promocję polskiej kinematografii

Program ma na celu promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Środki programu mają […]