POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
10.000.000 zł.
dotacje na mobilność ponadnarodową nauczycieli

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 97%. Wkład własny: min. 3%. Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Administracja publiczna, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na promocję samodzielności ekonomicznej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe non-profit. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty realizowane w następujących kategoriach: – edukacja, – gotowość do pracy, […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE
42.500 zł.
nagrody dla przedsiębiorstw społecznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 42.500 zł. Wysokość wsparcia: 1.500 – 15.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, która jest […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł, do 100%. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: projekt powinien rozpocząć się najpóźniej 31 października roku, w którym przyznano dotację a zakończyć się najpóźniej […]

NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
516.477 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 516.477 zł. Wysokość wsparcia: średnio ok. 37.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe. 2. Instytucje oświatowo–naukowe. 3. Instytucje […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
140.000 euro.
nagrody dla nowatorskich projektów ekonomii społecznej

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 140.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 50.000 euro (I nagroda), 20.000 euro (II nagroda). Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
700.000 zł.
dotacje na projekty aktywizacji młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł., do 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się nabór wniosków w ramach konkursu. Partner zagraniczny: NIE Składanie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
30.000 zł.
dotacje na projekty sąsiedzkie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 30.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 1.03 roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia naboru wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
157.275.400 zł.
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: REFUNDACJA   Budżet programu: 157.275.400 zł.   Wysokość wsparcia: 80-100%.   Wkład własny: 0-20%.   Partner zagraniczny: NIE   Składanie wniosków przez internet: TAK   Kto może złożyć wniosek ?   Pracodawcy.   Na co […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE
12.000.000 euro.
współpraca miast i aglomeracji w UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 12.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%, całkowita wartość projektu nie może przekraczać 600.000 euro. Wkład własny: min. 15%. Czas trwania projektu: 30 miesięcy: – faza I: rozwój sieci = 6 miesięcy. – faza […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
dotacje dla bezrobotnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: maks. 24 114,48 zł. Wkład własny: co do zasady nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dotacji. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ? […]

FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na prace publiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: Wysokość wsparcia: maks. 2.568,59 zł./miesięcznie. Wkład własny: nie określono. Czas trwania projektu: maks. 6-12 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizatorem robót publicznych mogą […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
dotacje i stypendia dla członków społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM   Finansowanie: ZALICZKA   Budżet programu:     Partner zagraniczny: NIE   Składanie wniosków przez internet: TAK   Kto może złożyć wniosek ?   1. Instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju edukacji, aktywizacji zawodowej […]