Strefa abonenta

W ramach programu można uzyskać wsparcie na realizację zajęć zawierających elementy programowania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. W programie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące zajęcia […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}