Strefa abonenta

Organizatorem programu jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie. Celem jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. Wysokość grantu wynosi 50%. Kolejne 50% stanowi wkład własny. Konkurs jest organizowany cyklicznie […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}