-3,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

FENX.02.04: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie


Termin składania wniosków: 29 lutego 2024.

Najbliższy termin składania wniosków

29 lut 2024

Więcej informacji

Opis programu
Opis programu
Kod QR