13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

„RównoWaga. Prokobieca firma roku”. Trwa nabór zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców

„RównoWaga. Prokobieca firma roku” to ogólnopolski konkurs wyróżniający pracodawców tworzących przyjazne miejsca pracy dla wszystkich osób pracujących, bez względu na płeć. Organizatorami konkursu są: Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederacja Lewiatan. Celem konkursu jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz zachęcanie do zmiany w podmiotach, które nie realizują działań w tym obszarze. Konkurs zachęca do tworzenia środowiska pracy równego...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-20%

PAKIET PLUS

24 30 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

Aktywna Szkoła

W ramach programu realizowane są trzy zadania:- Komponent I - Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i...

E.ON łączy energię dla klimatu

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które: - przeciwdziałają zmianom klimatycznym,- mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2, - posiadają wartość edukacyjną,- aktywizują...

FENX.02.04: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi

Program wspiera projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi – tj. kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat zmian klimatu i adaptacji...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Nauczyciel Jutr@

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, u których kluczowa jest postawa wobec uczniów i uczennic, chęć bycia blisko nich oraz ich potrzeb, a wątek cyfrowy...

KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – stypendia

Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury...

KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – granty

Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym,...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Program ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać biblioteki publiczne,...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Rozbudowa zbiorów muzealnych

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie zakupu pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji. Wnioski o dotacje mogą składać instytucje kultury, będące muzeami, które...

Aktywna Szkoła

W ramach programu realizowane są trzy zadania:- Komponent I - Aktywny Weekend przewidujący wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Program budowy kompleksów sportowych Orlik

Celem programu jest budowa nowych kompleksów sportowych typu „Orlik”, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich,...

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

KPO – Inwestycja A.2.2.1.: Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Program wspiera inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Wnioski o dotacje mogą składać mikro, mali i...

E.ON łączy energię dla klimatu

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które: - przeciwdziałają zmianom klimatycznym,- mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2, - posiadają wartość edukacyjną,- aktywizują...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych

Projekt przewiduje dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów składek członkowskich organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje...

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa

Wnioski o wsparcie mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały...

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet naboru wniosków:150.000...

Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego

Program koncentruje się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Dofinansowanie można otrzymać w szczególności na realizację innowacyjnych projektów,...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Granty Sekcji Dyplomacji Publicznej Misji USA w Polsce – Wspieranie zaangażowania obywatelskiego, uczestnictwa w demokracji i przywództwa młodzieży

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i umożliwienie im realizacji projektów w swoich społecznościach na rzecz promowania uczestnictwa demokratycznego i...

Trwa konkurs „Partnerstwo dla wolontariatu” – edycja 2024

Trwa otwarty konkurs ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024. Konkurs jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego...

PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie zarówno na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Moja Elektrownia Wiatrowa

Program umożliwia uzyskanie do 47 tysięcy zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii. Wnioski o wsparcie mogą składać właściciele i...

KPO – Inwestycja A.2.2.1.: Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Program wspiera inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Wnioski o dotacje mogą składać mikro, mali i...

FENX.01.04: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze odpadów

W ramach naboru wniosków można otrzymać dotacje na działania edukacyjno-informacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu...

E.ON łączy energię dla klimatu

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które: - przeciwdziałają zmianom klimatycznym,- mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2, - posiadają wartość edukacyjną,- aktywizują...

FENX.02.04: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi

Program wspiera projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi – tj. kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat zmian klimatu i adaptacji...

Nauczyciel Jutr@

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, u których kluczowa jest postawa wobec uczniów i uczennic, chęć bycia blisko nich oraz ich potrzeb, a wątek cyfrowy...

Kluby Rozwoju Cyfrowego

W ramach pilotażu, w 64 gminach na terenie całego kraju, uruchomione zostaną Kluby Rozwoju Cyfrowego, czyli lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach funkcjonujących...

Fundacja Komputronik

Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi...

Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny

Program jest skierowany do dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych...

Odpowiedzialni Społecznie

Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Nagroda przyznawana...

Eko-gospodyni

Program wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wnioski o granty...

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

W ramach konkursu nagradzane są prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

E.ON łączy energię dla klimatu

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które: - przeciwdziałają zmianom klimatycznym,- mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2, - posiadają wartość edukacyjną,- aktywizują...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Pozytywnie Otwarci

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania....

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Lider Dostępności

Głównym założeniem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego oraz nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych

Projekt przewiduje dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów składek członkowskich organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje...

Granty Sekcji Dyplomacji Publicznej Misji USA w Polsce – Wspieranie zaangażowania obywatelskiego, uczestnictwa w demokracji i przywództwa młodzieży

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i umożliwienie im realizacji projektów w swoich społecznościach na rzecz promowania uczestnictwa demokratycznego i...