5,7 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Znajdź dotację

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

Ruszyła nowa edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków o granty w ramach drugiej edycji programów "Odpowiedzialni społecznie", "Z kobietami-patriotkami" oraz "Polska dziś i jutro". Nabory wniosków trwają do 31 grudnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków. Odpowiedzialni społecznie Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych...

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-20%

PAKIET PLUS

24 30 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet programu:690.000 zł w każdej...

Konkurs im. Profesora Jana Zachwatowicza

Przedmiotem konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostały obronione w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym. W konkursie mogą wziąć...

Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: Akcja 2

Program przewiduje granty na projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego...

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych: Akcja 2

Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Tematyka projektów dotyczy najczęściej rozwijania kompetencji kluczowych u osób dorosłych, w tym umiejętności podstawowych. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość...

Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12 miesięcy. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:Kwota dofinansowania nie...

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym: Akcja 2

Projekty realizowane w ramach programu mają umożliwiać międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania oferty do potrzeb sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. Rodzaj...

Drogowskaz

Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Razem bezpieczniej

Program przewiduje dofinansowanie projektów w ramach dwóch celów szczegółowych:1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.2. Podniesienie świadomości na...

Bezpieczne Orlęta

Celem programu jest wyposażenie sal edukacyjnych, w których strażacy prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.Wnioski o granty mogą składać...

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj...

Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: Akcja 2

Program przewiduje granty na projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Media Forum. Granty Lokalne

Organizatorzy programu poszukują pomysłów na teksty, audycje lub programy telewizyjne, które przyczynią się do:- wzmocnienia praworządności,- budowy w odbiorcach postaw obywatelskich i patriotycznychoraz- wpłyną...

Najnowsze

FENX 2.1: Infrastruktura ciepłownicza

W ramach naboru wniosków można uzyskać wsparcie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej,...

Zielona ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci...

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj...

FENX 2.3: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna

W ramach naboru wniosków można uzyskać dotacje na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub...

Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: Akcja 2

Program przewiduje granty na projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego...

PSWPR I.13.3: Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności

Program przewiduje granty na działania informacyjno-promocyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich...

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od...

PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Program przewiduje dotacje na:1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych a...

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar A – inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową biogazowni rolniczych z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni. Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem...

info@granty.pl

REGULAMIN PORTALU
POLITYKA PRYWATNOŚCI