Regulamin korzystania z ogólnodostępnych treści portalu granty.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z ogólnodostępnych treści (których nie określają regulaminy szczegółowe) w portalu internetowym pod adresem https://granty.pl zwanym dalej Portalem.
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu powinni zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z zasobów Portalu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na warunki Regulaminu oraz równoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z podstawowych usług Portalu.
3. Usługi Portalu polegają na udostępnianiu Użytkownikom treści tekstowych i audiowizualnych poprzez sieć teleinformatyczną (internet). Zakres usług Portalu może ulegać zmianie.
4. Właścicielem i wydawcą Portalu oraz dostawcą świadczonych za pośrednictwem Portalu usług jest: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych z siedzibą przy ul. Wrzosowej 15, 46-053 Suchy Bór, NIP: 7542962029 , REGON: 160225491 , KRS: 0000317316.
5. Zasady przetwarzania danych, jakie mogą być gromadzone przez Portal określa Polityka Prywatności.
6. Portal jest tytułem medialnym w rozumieniu ustawy “Prawo prasowe”. Został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu, I Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 835. Funkcję redaktora naczelnego portalu pełni Mateusz Huk.
7. Zespół Portalu bazuje na własnych oraz zewnętrznych źródłach informacji oraz dokłada wszelkich starań, aby publikowane w nim materiały były wysokiej jakości.
8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie materiałów umieszczonych w zasobach Portalu.
9. Materiały udostępniane w Portalu i przez Portal podlegają ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie “Prawo prasowe”, ustawie “o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, ustawie “o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, ustawie “prawo własności przemysłowej” oraz ustawie “o ochronie baz danych”.
10. Z usług Portalu może korzystać każdy, kto posiada dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej (internet) i dysponuje terminalem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.
11. Użytkownik zobowiązuje się do nie stosowania technik i urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę infrastruktury teleinformatycznej Portalu.
12. Udostępnianie zasobów Portalu może być okresowo zawieszane na czas prac konserwacyjnych, na czas prac związanych z modyfikacją lub rozbudową Portalu.
13. Użytkownicy portalu mogą zamówić bezpłatny newsletter. Otrzymywanie bezpłatnego newslettera przesyłanego drogą elektroniczną wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Szczegóły dotyczące bezpłatnego newslettera zostały określone w Polityce Prywatności.
14. Portal zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu.
15. Ewentualne spory powstałe w wyniku korzystania z Portalu będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}