FIRMY, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Dobroczyńca Roku

NAGRODY DLA FIRM ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE
W ramach konkursu nagradzane są firmy, które:
– angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym;
– uwzględniają w swoich działaniach budowanie partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zgłoszenia firm mogą przesyłać tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe.
Zgłaszane mogą być przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Fundatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
W ramach konkursu nagradzane są firmy, które:
– angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym;
– uwzględniają w swoich działaniach budowanie partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Cele konkursu:
– promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym,
– informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników oraz organizacji pozarządowych,
– popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym,
– umożliwienie organizacjom nominującym publicznego podziękowania darczyńcom za udzielone wsparcie,
– promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ.
Wnioski można składać w następujących kategoriach:
1. Edukacja.
2. Ekologia.
3. Rozwój Lokalny.
4. Zdrowie.
5. Pomoc Społeczna.
6. Sport.
7. Fundacja Korporacyjna.
Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Czas współpracy, czas działania”.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.dobroczyncaroku.pl/
Kontakt:  
http://www.dobroczyncaroku.pl/kontakt

 


Ważne NAGRODY DLA FIRM ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}