10.6 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Znajdź dotacjęna swój projekt

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

Ponad 5 mln franków z Funduszy Szwajcarskich dla naukowców

Trwa nabór wniosków dla naukowców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań podstawowych. Nabór został ogłoszony przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki (SNSF) i potrwa do 1 lipca 2024 r. Jego nazwa to MAPS (Multilateral Academic Projects). Budżet naboru wynosi 5,25 mln franków szwajcarskich. „To jedyny nabór na badania podstawowe, jaki przewidujemy w ramach Funduszy Szwajcarskich. Na badania stosowane nabory będą dwa. Najbliższy jeszcze w kwietniu” - powiedział...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-20%

PAKIET PLUS

24 30 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

FERS 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – Wygrana rodzina

Celem realizowanych projektów jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną...

Finansoaktywni

Tegoroczna edycja programu dotyczy edukacji młodzieży na temat znaczenia podatków w życiu codziennym. Zgłoszenia konkursowe mogą przesyłać nauczyciele klas V-VIII szkół podstawowych. Po przesłaniu...

Misja Kieszonkowe

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat finansów i bankowości, przedsiębiorczości wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest organizacja wydarzenia o...

FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Program przewiduje granty na projekty o zasięgu ponadregionalnym, ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu...

Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12...

Certyfikat dla małych księgarni

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Wspomniany cel jest...

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Konkurs ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej....

Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury

Celem programu jest oprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami. Zadaniem instytucji...

Odkryj Swój Skarb

W ramach konkursu nagradzane są najciekawsze pomysły na działania edukacyjne z zakresu pielęgnowania dziedzictwa lokalnego małych miejscowości realizowane z młodzieżą i przez młodzież w...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Program Wsparcia Akademii Piłkarskich funkcjonujących przy klubach Ekstraligi i I ligi kobiet

Program ma na celu:1. Upowszechnianie i promocję aktywności fizycznej wśród kobiet.2. Wzmocnienie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w najlepszych klubach piłkarskich w Polsce.3. Stworzenie...

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających...

Program budowy kompleksów sportowych Orlik

Celem programu jest budowa nowych kompleksów sportowych typu „Orlik”, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich,...

Program budowy lodowisk

Celem programu jest poprawa możliwości uprawiania łyżwiarstwa w Polsce. Program ma również przyczynić się do promocji łyżwiarstwa jako aktywności dostępnej dla wszystkich – dzieci,...

Erasmus+ SPORT. Mobilność kadry w dziedzinie sportu

Program umożliwia uzyskanie wsparcia na realizację niekomercyjnych projektów dotyczących międzynarodowej mobilności kadr sportowych. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty publiczne lub prywatne, w tym...

Sposób na Sukces

Celem programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez...

Certyfikat dla małych księgarni

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Wspomniany cel jest...

FENG 3.1 – Kredyt ekologiczny

Celem programu jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty...

EENergy

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh)....

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty są realizowane...

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet naboru wniosków:150.000...

Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego

Program koncentruje się na wzmacnianiu odporności, bezpieczeństwa, współpracy i zaufania w regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Dofinansowanie można otrzymać w szczególności na realizację innowacyjnych projektów,...

Drogowskaz

Program wspiera projekty lokalne mające na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu inwestycje na...

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Program przewiduje granty na projekty o zasięgu ponadregionalnym, ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu...

FENG 3.1 – Kredyt ekologiczny

Celem programu jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty...

EENergy

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh)....

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty są realizowane...

Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu inwestycje na...

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez...

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty są realizowane...

Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu inwestycje na...

FERS 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – Wygrana rodzina

Celem realizowanych projektów jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną...

FERS 5.1 1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) – Społeczne Agencje Najmu

Konkurs grantowy dotyczy Społecznych Agencji Najmu (SAN), czyli nowego instrumentu polityki mieszkaniowej pozwalającego wynająć mieszkanie osobom w trudniejszej sytuacji mieszkaniowej czy życiowej lub osobom...

Ponadnarodowy konkurs dotyczący łagodzenia społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę

Program wspiera projekty wprowadzające rozwiązania, które przyczynią się do:- integracji i włączenia społecznego osób, które wyjechały z Ukrainy;- złagodzenia skutków kryzysu dla społeczeństw państw...

Sposób na Sukces

Celem programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez...

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże jak i małe gospodarstwa rolne....

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Fundacja Nutricia

Program wspiera projekty badawcze dotyczące ochrony promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Preferowane obszary tematyczne w 2024 roku to: 1. Współwystępowanie czynnościowych zaburzeń przewodu...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Razem dla Seniorów

Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w ramach następujących kategorii...

Lider Dostępności

Głównym założeniem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego oraz nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich...

Erasmus+ SPORT. Mobilność kadry w dziedzinie sportu

Program umożliwia uzyskanie wsparcia na realizację niekomercyjnych projektów dotyczących międzynarodowej mobilności kadr sportowych. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty publiczne lub prywatne, w tym...

Fulbright Junior Research Award

Program umożliwia uzyskanie stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej...

Fulbright Senior Award

Program umożliwia realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach...