FIRMY

Program ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie rozwoju polityk miejskich. Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Obszar programu URBACT III obejmuje: 28 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85% […]

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Program przewiduje dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w […]

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach programu realizowane są projekty współpracy międzynarodowej miast zakładające długofalową współpracę tematyczną mającą na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań oraz wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA […]