26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

INNOGLOBO. 10 mln zł na dofinansowanie badań i prac rozwojowych

Trwa drugi nabór wniosków w ramach programu INNOGLOBO. Program stanowi szansę dla przedsiębiorców i naukowców na wypracowanie oraz wprowadzenie w toku prac B+R produktów...

EDUKACjA I MŁODZIEŻ

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:  inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, rozbudzanie postaw i zachowań...

Żółty Talerz

Inwestycje w oświacie

SPORT I TURYSTYKA

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji

Program wspiera zadania dotyczące budowy lub modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych. Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające...

Moje miejsce na Ziemi

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najpopularniejsze

EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:  inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, rozbudzanie postaw i zachowań...

Żółty Talerz

W programie mogą wziąć udział świetlice środowiskowe. Program jest realizowany przy współpracy z największymi polskimi organizacjami pozarządowymi. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:100%.Wkład własny:0%.Czas trwania projektu:1.09.2022 – 31.08.2023.Partner...

Inwestycje w oświacie

Program przewiduje wsparcie remontów i inwestycji w szkołach niesamorządowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych – np. organizacje pozarządowe...

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają...

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

KULTURA

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

local.history

Program przewiduje granty na projekty edukacyjne i artystyczne poświęcone historii lokalnej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet...

Rozbudowa zbiorów muzealnych

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie zakupu pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji. Wnioski o dotacje mogą składać instytucje kultury wpisane do Państwowego...

Certyfikat dla małych księgarni

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Certyfikat dla księgarni...

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp....

SPORT I TURYSTYKA

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji

Program wspiera zadania dotyczące budowy lub modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych. Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające...

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

Program przewiduje granty na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych. Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Kumulacja Aktywności

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla...

Sportowa Natura

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane...

FIRMY

Certyfikat dla małych księgarni

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Certyfikat dla księgarni...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Celem programu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na: - systematyczne działania strażnicze...

Granty na Eurogranty

Program przewiduje wsparcie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020,...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu nagradzane są firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Rodzaj wsparcia: NAGRODA...

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zapaleni do pomocy

Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Rodzaj wsparcia:NAGRODA RZECZOWA  Partner zagraniczny:NIESkładanie wniosków...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży...

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych, osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski...

Fundusz Pomocy Pomagającym

O środki Funduszu mogą ubiegać się organizacje społeczne oraz grupy nieformalne prowadzące działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej lub udzielające wsparcia osobom...

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Rodzaj wsparcia:...

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Celem programu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na: - systematyczne działania strażnicze...

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Celem programu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Wnioski...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Zielona ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci...

Moje Ciepło

Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła (powietrznej, wodnej, gruntowej) w nowych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać...

IT

Cyfrowy Powiat

Projekt przewidujące granty na realizację takich działań jak:1. Zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez...

POMOC SPOŁECZNA

Żółty Talerz

W programie mogą wziąć udział świetlice środowiskowe. Program jest realizowany przy współpracy z największymi polskimi organizacjami pozarządowymi. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:100%.Wkład własny:0%.Czas trwania projektu:1.09.2022 – 31.08.2023.Partner...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Po pierwsze Rodzina!

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można...

ROLNICTWO WIEŚ

Zapaleni do pomocy

Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Rodzaj wsparcia:NAGRODA RZECZOWA  Partner zagraniczny:NIESkładanie wniosków...

Z Fundacją PZU po lekcjach

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają...

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp....

ZDROWIE

Pozytywnie Otwarci

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania....

Wspólnie dla Regionu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z bliskiego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement SA. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

ZASOBY LUDZKIE

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Po pierwsze Rodzina!

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można...

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają...

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

Edukacja globalna

Program ma na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom...