EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Projekt przewidujące granty na szkolenia dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji przeznaczone dla nauczycieli. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.379.650 zł. Wysokość wsparcia: 100%, 150.000 – […]

IT

Projekt przewidujące granty na szkolenia dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji przeznaczone dla nauczycieli. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.379.650 zł. Wysokość wsparcia: 100%, 150.000 – […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Celem programu jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki. Największą szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez  grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie cztery poniższe warunki: 1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}