14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

Znamy wyniki IV edycji programu „Razem bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej...

EDUKACjA I MŁODZIEŻ

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół...

Sąsiedzka Moc

Wspieramy Ukrainę

SPORT I TURYSTYKA

Sąsiedzka Moc

Program przewiduje wsparcie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnych społeczności, w jednym z następujących obszarów:1. Ekologia.2. Sport i rekreacja.3. Seniorzy.4. Dzieci i młodzież.5. Lokalna...

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najpopularniejsze

EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół...

Sąsiedzka Moc

Program przewiduje wsparcie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnych społeczności, w jednym z następujących obszarów:1. Ekologia.2. Sport i rekreacja.3. Seniorzy.4. Dzieci i młodzież.5. Lokalna...

Wspieramy Ukrainę

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Rosnę z matematyką

Program przewiduje granty na działania w zakresie edukacji matematycznej skierowane do dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku od 3 do 7 lat. Wnioski mogą...

KULTURA

Młoda Polska

Wnioski o stypendium mogą składać młodzi artyści do 35 roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendia są przyznawane na realizację określonego...

Patroni Roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski. Wnioski...

local.history

Program przewiduje granty na projekty edukacyjne i artystyczne poświęcone historii lokalnej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet...

Rozbudowa zbiorów muzealnych

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie zakupu pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji. Wnioski o dotacje mogą składać instytucje kultury wpisane do Państwowego...

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

SPORT I TURYSTYKA

Sąsiedzka Moc

Program przewiduje wsparcie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnych społeczności, w jednym z następujących obszarów:1. Ekologia.2. Sport i rekreacja.3. Seniorzy.4. Dzieci i młodzież.5. Lokalna...

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Kumulacja Aktywności

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla...

FIRMY

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Celem programu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na: - systematyczne działania strażnicze...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu nagradzane są firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Rodzaj wsparcia: NAGRODA...

Nowy start

Celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawcami mogą być osoby, które w ciągu...

Sukcesja w firmach rodzinnych

W ramach programu można uzyskać wsparcie doradców oraz pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Wnioski mogą składać przedstawiciele mikro-, małych i...

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży...

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych, osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski...

Fundusz Pomocy Pomagającym

O środki Funduszu mogą ubiegać się organizacje społeczne oraz grupy nieformalne prowadzące działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej lub udzielające wsparcia osobom...

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Rodzaj wsparcia:...

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sąsiedzka Moc

Program przewiduje wsparcie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnych społeczności, w jednym z następujących obszarów:1. Ekologia.2. Sport i rekreacja.3. Seniorzy.4. Dzieci i młodzież.5. Lokalna...

Inicjatywy dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów:1. Energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań energetycznych.2. Transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga.3. Inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie.4. Wychwytywanie i...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Program umożliwia uzyskanie pożyczki lub dotacji na: 1. Zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania...

Jestem Eko

Konkurs skierowany jest do uczniów tworzących szkolne koła przyrodnicze i ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Konkurs stanowi również propozycję ciekawych zajęć...

IT

Nauczyciel Jutr@

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:1. Otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod nauczania,...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez...

POMOC SPOŁECZNA

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać...

Po pierwsze Rodzina!

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. Dofinansowanie można...

ROLNICTWO WIEŚ

Smakujemy lokalnie

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie najlepszych przepisów na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą. Wnioski o granty w wysokości 10.000 zł mogą składać...

Samorządowy Program Pożyczkowy

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja...

Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Program umożliwia uzyskanie pożyczki lub dotacji na: 1. Zakup i montaż biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania...

ZDROWIE

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół...

Onkogranty

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem....

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

ZASOBY LUDZKIE

Sąsiedzka Moc

Program przewiduje wsparcie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnych społeczności, w jednym z następujących obszarów:1. Ekologia.2. Sport i rekreacja.3. Seniorzy.4. Dzieci i młodzież.5. Lokalna...

Nowe relacje – działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym

Program przewiduje granty na realizację projektów mających na celu włączenie społeczne i adaptację uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem...

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wspieramy Ukrainę

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z...

Inicjatywy dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów:1. Energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań energetycznych.2. Transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga.3. Inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie.4. Wychwytywanie i...

I Know America

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od...