EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Uczestnicy konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe. Rodzaj wsparcia: […]

IT

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, sprzęt umożliwiający mobilny dostęp do internetu) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. […]

TRANSPORT

Fundusz przewiduje dofinansowanie działań inwestycyjnych realizowanych przez gminy oraz powiaty. Środki Funduszu mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do projektów inwestycyjnych z udziałem innych środków publicznych, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących […]

TURYSTYKA

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}