EDUKACJA I MŁODZIEŻ

Program ma na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie można uzyskać na działania związane z wprowadzeniem zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności […]

IT

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Zgłoszenia w ramach programu mogą przesyłać podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, […]

KULTURA

Program oferuje dotacje przeznaczone na opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Maksymalna kwota dotacji to 100.000 złotych. Beneficjenci muszą wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% […]

OCHRONA ŚRODOWISKA

Program jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), przedszkoli, szkół oraz pozostałych instytucji publicznych. Dofinansowanie projektów wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Każdy projekt realizowany w ramach programu musi odnosić się do trzech aspektów zrównoważonego […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak: zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni […]

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

W ramach konkursu wybiera się najlepszych skarbników w ośmiu kategoriach dotyczących gmin oraz trzech kategoriach dotyczących powiatów. Wyniki rankingu są ogłaszane podczas ogólnopolskiego kongresu Perły Samorządu. Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE […]

ZASOBY LUDZKIE

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Zgłoszenia w ramach programu mogą przesyłać podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, […]

ZDROWIE

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy lokalne angażujące mieszkańców i dotyczące takich obszarów jak: zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni […]