-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

Znajdź dotacjęna swój projekt

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

REPowerEU. Dodatkowe środki na modernizację elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych na wsi

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat zmian w KPO dotyczących przeznaczenia dodatkowych środków na dotacje w ramach Planu REPowerEU. Wspomniane zmiany umożliwią przeznaczenie środków w wysokości 972 mln. euro na inwestycje w budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich, w celu umożliwiania przyłączania nowych źródeł OZE. W najbliższych dwóch latach na modernizację wiejskiej infrastruktury energetycznej zostanie przeznaczone dodatkowo ok. 4,3 miliarda zł. Inwestycje w tym zakresie...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-40%

PAKIET PLUS

12 20 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają...

Zachować pamięć – program dotacyjny dla projektów o tematyce narodowego socjalizmu

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

TO(działa)MY!

W ramach programu wspierane są projekty przygotowane wspólnie z uczniami i dotyczące jednego z następujących tematów:- ekologia i ochrona środowiska,- edukacja, kultura i rozrywka.Wnioski...

Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12...

Filmeko

Przedmiotem konkursu jest realizacja filmu edukacyjnego na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych lub odnawialnych źródeł energii. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży...

„Niepodległa” 2024

Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Zachować pamięć – program dotacyjny dla projektów o tematyce narodowego socjalizmu

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

TO(działa)MY!

W ramach programu wspierane są projekty przygotowane wspólnie z uczniami i dotyczące jednego z następujących tematów:- ekologia i ochrona środowiska,- edukacja, kultura i rozrywka.Wnioski...

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Konkurs FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego

Celem programu jest promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników. Program współfinansuje organizację turnusów wyjazdowych, trwających minimum 7 dni (6 noclegów w miejscu...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

155 milionów złotych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców. Trwa konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Konkurs jest...

155 milionów złotych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców. Ruszył konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych....

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym - edycja 2023/2024. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży...

Granty na wyposażenie przyznane. Znamy wyniki tegorocznej edycji programu „ORLEN dla Strażaków”

Fundacja ORLEN poinformowała o wynikach tegorocznej edycji programu „ORLEN dla Strażaków”. Granty zakup sprzętu i wyposażenia przyznano 480 jednostkom OSP i PSP. W bieżącym...

Building Bridges – małe granty

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:1. Ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Building Bridges – granty interwencyjne

W ramach naboru wniosków można uzyskać wsparcie na projekty odpowiadające na sytuację kryzysową, dotyczące następujących obszarów tematycznych:1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechniania kultury, edukacji obywatelskiej,...

Wsparcie dla miast z Polski Wschodniej. Trwa nabór wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wnioski o dofinansowanie...

TO(działa)MY!

W ramach programu wspierane są projekty przygotowane wspólnie z uczniami i dotyczące jednego z następujących tematów:- ekologia i ochrona środowiska,- edukacja, kultura i rozrywka.Wnioski...

FENX.02.05: Woda do spożycia. Typ projektu: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Program przewiduje dotacje na projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane...

FENX.01.04: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Program przewiduje dotacje na projekty wspierające systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie. W ramach naboru...

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej

Organizatorzy konkursu poszukują organizacji, które:1. Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.2. Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej i myśli...

FERC „Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w...

Senior+

Program przewiduje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Skrzydła Dla Mamy

Celem konkursu jest wsparcie mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Wkrótce ruszają pierwsze nabory wniosków

Na początku grudnia bieżącego roku rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Organizatorem naborów jest Agencja Restrukturyzacji i...

Konkurs FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego

Celem programu jest promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników. Program współfinansuje organizację turnusów wyjazdowych, trwających minimum 7 dni (6 noclegów w miejscu...

PS WPR – Interwencja I.11: Premie dla młodych rolników

Wsparcie przyznawane w ramach programu może zostać przeznaczone na: 1. Inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub...

Grant na zdrowie

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Konkurs FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego

Celem programu jest promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników. Program współfinansuje organizację turnusów wyjazdowych, trwających minimum 7 dni (6 noclegów w miejscu...

Senior+

Program przewiduje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki...

Możemy więcej

Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością. Wnioski o granty mogą dotyczyć następujących kierunków pomocy:- kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych...

NOWEFIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym...

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają...

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne...

Zachować pamięć – program dotacyjny dla projektów o tematyce narodowego socjalizmu

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...