8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Znajdź dotacjęna swój projekt

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

Ruszyła nowa edycja programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków o granty w ramach drugiej edycji programów "Odpowiedzialni społecznie", "Z kobietami-patriotkami" oraz "Polska dziś i jutro". Nabory wniosków trwają do 31 grudnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków. Odpowiedzialni społecznie Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych m.in. z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych oraz działaniami humanitarnymi. Z uwagi na wojnę toczącą się na Ukrainie organizatorzy...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-20%

PAKIET PLUS

24 30 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

Dotacje Fundacji mBanku

Program wspiera projekty dotyczące edukacji matematycznej przyznawane w ramach tzw. „programów tematycznych”. Raz w roku, w październiku, ogłaszany jest temat przewodni na następne 12...

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym: Akcja 2

Projekty realizowane w ramach programu mają umożliwiać międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania oferty do potrzeb...

Lato w Teatrze

Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych półkolonii lub kolonii o charakterze teatralnym, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą...

Konkurs plastyczny na projekt kartki wielkanocnej

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I-III szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w postaci ciekawego i oryginalnego...

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

Lato w Teatrze

Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych półkolonii lub kolonii o charakterze teatralnym, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą...

Z Kobietami – Patriotkami

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich...

Polska dziś i jutro

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i...

Zachować pamięć – program dotacyjny dla projektów o tematyce narodowego socjalizmu

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Sport akademicki

Celem programu jest dofinansowanie różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży...

Sport dla Wszystkich

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Wnioski o dotacje mogą składać...

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Turniej stanowi jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce oraz jest największym w Europie wydarzeniem piłkarskim dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych:...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Granty na pogłębienie wiedzy o USA – festiwale

Program przewiduje granty na projekty dotyczące pogłębienia wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Polsce poprzez organizację festiwali, w tym festiwali filmowych, muzycznych, naukowych i kulturalnych. Rodzaj...

Erasmus+ Edukacja szkolna: Akcja 1 – Projekty mobilności kadry

W ramach naboru wniosków można uzyskać granty na organizację wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na obserwację pracy, nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo...

Najlepsi z Najlepszych

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Razem bezpieczniej

Program przewiduje dofinansowanie projektów w ramach dwóch celów szczegółowych:1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.2. Podniesienie świadomości na...

Bezpieczne Orlęta

Celem programu jest wyposażenie sal edukacyjnych, w których strażacy prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.Wnioski o granty mogą składać...

Strzelnica w powiecie – strzelnice wirtualne

Program umożliwia dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

Media Forum. Granty Lokalne

Organizatorzy programu poszukują pomysłów na teksty, audycje lub programy telewizyjne, które przyczynią się do:- wzmocnienia praworządności,- budowy w odbiorcach postaw obywatelskich i patriotycznychoraz- wpłyną...

Granty na pogłębienie wiedzy o USA – festiwale

Program przewiduje granty na projekty dotyczące pogłębienia wiedzy o Stanach Zjednoczonych w Polsce poprzez organizację festiwali, w tym festiwali filmowych, muzycznych, naukowych i kulturalnych. Rodzaj...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Nagroda przyznawana...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne...

PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Program przewiduje dotacje na:1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych a...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne...

Z Kobietami – Patriotkami

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich...

FERS 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – Wygrana rodzina

Celem realizowanych projektów jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną...

Danie Wspólnych Chwil

Adresatami programu są seniorzy dotknięci lub zagrożeni samotnością. Program jest realizowany we współpracy z kołami gospodyń wiejskich (KGW), które organizują spotkania przy wspólnym stole...

Dobroczyńca Roku

W ramach konkursu firmy i fundacje korporacyjne są nagradzane za projekt społeczny realizowany wspólnie z organizacją pozarządową oraz za programy wolontariatu pracowniczego. Nagroda przyznawana...

Równać Szanse – Małe Granty

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od...

PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Program przewiduje dotacje na:1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych a...

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar A – inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową biogazowni rolniczych z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni. Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem...

Dotacje Fundacji DKMS

Program przewiduje wsparcie dla projektów, które przyczyniają się do poprawy dobrostanu psychicznego młodych i małych oraz dorosłych pacjentów hematologicznych a także ich bliskich. Projekty...

Generacja V4

Program przewiduje granty na krótkoterminowe wyjazdy młodzieży w wieku 12-30 lat do państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowane co...

WzMOCnij swoje otoczenie

Granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawiejakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:1. Aktywność fizyczna.2. Bezpieczeństwo.3. Edukacja.4. Ochrona zwierząt5. Rozwój...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Program Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje...

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym: Akcja 2

Projekty realizowane w ramach programu mają umożliwiać międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania oferty do potrzeb...

Interreg Południowy Bałtyk

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości. Projekty muszą być realizowane w...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART: projekty realizowane w konsorcjach

Program przewiduje wsparcie projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne...