IT

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i umożliwia sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, sprzęt umożliwiający mobilny dostęp do internetu) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. […]

KULTURA

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy […]

TURYSTYKA

Celem konkursu jest zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez a także […]

ZDROWIE

Projekty mogą składać placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będące świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej w zakresach: – świadczenia lekarza POZ, – świadczenia pielęgniarki POZ, – świadczenia położnej […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}