26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Znajdź dotacjęna swój projekt

Znajdź odpowiednią dotację i zrealizuj swój projekt dzięki dofinansowaniu

Ponad 7 mld zł na inwestycje w szybki internet

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nabory wniosków na największe w historii dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu. Konkursy są przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 7 mld zł z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Nabory wniosków są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. „Chcemy, aby każdy dom, każda szkoła, każdy obywatel w Polsce mieli dostęp...
-20%

PAKIET PREMIUM

80 100 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • pełny dostęp do portalu
  • 15 kategorii tematycznych
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter (5 razy w tygodniu)
-40%

PAKIET PLUS

12 20 /miesiąc
przy zakupie subskrypcji na 12 miesięcy
  • ograniczony dostęp do portalu
  • 1 kategoria tematyczna:
  • wyszukiwarka
  • kalendarium składania wniosków
  • newsletter tematyczny
246
aktualnych grantów

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
682ObserwującychDołącz do nas

Najpopularniejsze

Pracownia Kompetencji Cyfrowych

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie akcji szkoleniowej, która będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów, w tym umiejętności ściśle informatycznych. Nagrodami w...

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez...

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań...

Moja Mała Ojczyzna

Celem Programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w lokalnym środowisku, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji...

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy...

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez...

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Poprzez „Miejsca Pamięci” rozumie się „miejsce ważne...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań...

Lokalny patriota

Program przewiduje wsparcie realizacji takich projektów jak:1. Wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczące historii Polski, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, wystawy, konkursy, festiwale,...

Olimpia

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego...

Wyrównujemy szanse

Program przewiduje dotacje w wysokości do 5.000 zł przeznaczone na: 1. Działania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. 2. Organizację zajęć i...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

Wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań...

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

Program przewiduje granty na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych. Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń...

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest popularyzacja najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Certyfikat dla małych księgarni

Celem Programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Wspomniany cel jest...

Sposób na Sukces

Celem Programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez...

FENG – 2.9 Seal of Excellence

Celem Programu jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. Rodzaj wsparcia:DOTACJABudżet:45.000.000 zł.Wysokość wsparcia:maks. 70%.Wkład...

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet naboru wniosków:150.000...

Przez Sport do Wojska

Program wspiera zadania adresowane do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży z klas wojskowych, osób zrzeszonychw organizacjach o charakterze proobronnym...

Floriany

Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia...

PERN dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Celem programu jest finansowe wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełnianie misji i ułatwi funkcjonowanie. Wsparcie w formie darowizny...

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży...

Moja Mała Ojczyzna

Celem Programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w lokalnym środowisku, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie zarówno na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych. Dofinansowanie może...

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj...

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

W ramach konkursu programu można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej. Wnioski o granty mogą składać Instytucje i...

Moja Mała Ojczyzna

Celem Programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w lokalnym środowisku, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji...

Eko-gospodyni

Program wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wnioski o granty...

Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, przyczyniających się do:1. Zwiększania świadomości ekologicznej.2. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.3. Realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz...

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest popularyzacja najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących...

Pracownia Kompetencji Cyfrowych

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie akcji szkoleniowej, która będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów, w tym umiejętności ściśle informatycznych. Nagrodami w...

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez...

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Odpowiedzialni Społecznie

Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z...

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy...

Pajacyk – wsparcie żywnościowe: Wakacje

Grupą docelową Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn,...

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy...

Eko-gospodyni

Program wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wnioski o granty...

Potańcówki Wiejskie

Program przewiduje dofinansowanie projektów polegających na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich.Wnioski o wsparcie mogą składać:1. Koła gospodyń wiejskich.2. Ochotnicze straże pożarne.3. Organizacje pozarządowe (inne...

Wyrównujemy szanse

Program przewiduje dotacje w wysokości do 5.000 zł przeznaczone na: 1. Działania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. 2. Organizację zajęć i...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Pozytywnie Otwarci

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania....

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą...

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Polska pomoc rozwojowa

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2022....

Pomoc humanitarna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do ludności cywilnej Ukrainy a także uchodźców przebywających...

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...