12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

mPotęga

Program finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. W ramach naboru wniosków wyznaczono dwie ścieżki grantowe:– projekty dla uczniów klas...

Klub

Klub

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:- wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;- organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.Zajęcia oraz obozy...

Olimpia

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
655ObserwującychObserwuj

Najpopularniejsze

mPotęga

Program finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. W ramach naboru wniosków wyznaczono dwie ścieżki grantowe:– projekty dla uczniów klas...

Klub

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:- wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;- organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.Zajęcia oraz obozy...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Dzieci Kapitana Nemo

W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów historycznych dotyczących mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na...

Małe Miasto

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekty mogą być zorganizowane w...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Konkurs ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej....

Dzieci Kapitana Nemo

W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów historycznych dotyczących mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na...

Symbole Narodowe RP

Celem Programu jest upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych...

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Poprzez „Miejsca Pamięci” rozumie się „miejsce ważne...

Klub

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie:- wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;- organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.Zajęcia oraz obozy...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Olimpia

Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego...

Sportowa Natura

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane...

Program Grantów Fundacji LOTTO

W ramach programu można uzyskać granty na inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia. Rodzaj...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych. Rodzaj wsparcia:WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł...

FENG 3.1 – Kredyt ekologiczny

Celem Programu jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty...

FENG 2.10 – IPCEI

Celem naboru wniosków jest finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI). Rodzaj wsparcia:DOTACJABudżet:593.000.000 zł....

Erasmus Global

Program umożliwia uzyskanie grantu na pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy zagranicznego, który pomaga młodemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. W Programie...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Ochotnicy Naszej Gminy

Celem Konkursu jest przekazanie jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w gminach do 25.000 mieszkańców środków finansowych na zakup sprzętu/wyposażenia umożliwiającego im realizację celów...

Pro defensione, pro historia 2 – wspieramy inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne

Program wspiera inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. Wnioski o granty mogą składać grupy nieformalne. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet:72.000...

Strzelnica w powiecie – strzelnice pneumatyczne typu zamkniętego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKAWysokość wsparcia:maks. 80%, do 300.000 zł.Wkład własny:min....

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Rodzaj...

Erasmus+: Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji – Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartych na wielostronnych partnerstwach między organizacjami. Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z co...

Gospodynie do dzieła!

Celem konkursu jest pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność statutową. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet:570.000 zł (2023).Wysokość wsparcia:100%:...

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Program wspiera działania na rzecz adaptacji oraz integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w środowisku lokalnym. Wsparcia nie można otrzymać na zajęcia w ramach...

Seniorzy w akcji

Program ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów, których animatorami są osoby 60+ i których celem jest aktywizacja i zaangażowanie społeczne osób starszych zwłaszcza...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

W ramach konkursu programu można uzyskać dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej. Wnioski o granty mogą składać Instytucje i...

Świat oczami młodych

Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów murali dotyczących zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Polsce. Rodzaj wsparcia:DOTACJAFinansowanie:ZALICZKABudżet:75.000 zł.Wysokość wsparcia:maks....

Program Grantów Fundacji LOTTO

W ramach programu można uzyskać granty na inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia. Rodzaj...

Seniorzy w akcji

Program ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów, których animatorami są osoby 60+ i których celem jest aktywizacja i zaangażowanie społeczne osób starszych zwłaszcza...

Pracownie Orange

Program umożliwia zakładanie pracowni, które są wyposażane w meble oraz darmowy internet i sprzęt (np. laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty) w miejscowościach...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych. Rodzaj wsparcia:WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł...

Program Grantów Fundacji LOTTO

W ramach programu można uzyskać granty na inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia. Rodzaj...

Po pierwsze Rodzina!

W ramach konkursu można uzyskać granty na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich...

Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań...

Bitwa Regionów

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania...

Natura od kuchni

Konkurs umożliwia pozyskanie grantów na działania promujące Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego. Wnioski o wsparcie mogą składać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego...

Równać szanse – „Duże Granty”

Konkurs jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach konkursu realizowane...

ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany

Celem Programu jest kształtowanie i transfer wiedzy na temat wdrażania zmian społecznych oraz rozwijanie unikalnych projektów na rzecz wspierania lokalnych społeczności oraz wybranych grup...

Wspólnie dla Regionu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych z najbliższego sąsiedztwa zakładów należących do spółek powiązanych z Lafarge Cement S.A. Dofinansowanie można uzyskać na inicjatywy...

Konkurs SIS – dofinansowanie szpitali onkologicznych

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów strategicznych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i...

Seniorzy w akcji

Program ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów, których animatorami są osoby 60+ i których celem jest aktywizacja i zaangażowanie społeczne osób starszych zwłaszcza...

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy...

Lider Dostępności

Głównym założeniem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością....

Eksperyment Wymiana

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają...

Zachować pamięć

Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II...

FENG 1.1 – Ścieżka SMART

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych. Rodzaj wsparcia:WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł...