EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Konkurs FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego

dotacje na wypoczynek zimowy dzieci rolników
Celem programu jest promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników. Program współfinansuje organizację turnusów wyjazdowych, trwających minimum 10 dni (9 noclegów) w terminie ferii zimowych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Obóz musi zostać zorganizowany na terenie RP, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 900.000 zł, do 80% (750 zł na jedno dziecko , maks. 1200 dofinansowanych dzieci dla jednej organizacji).
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: do zakończenia ferii zimowych roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje społeczne, zawodowe i samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin i prowadzące działalność statutową  w tym zakresie.
Organizacja, która ubiega się w wsparcie musi prowadzić działalność co najmniej 1 pełny rok kalendarzowy na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zorganizowanie turnusów wyjazdowych, trwających minimum 10 dni (9 noclegów) w terminie ferii zimowych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Obóz musi zostać zorganizowany na terenie RP, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Cel: promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników.
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własny adres e-mail, stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Kwota dofinansowania z Funduszu Składkowego nie może wynieść więcej niż 80% kosztów programu.
Wpłaty rodziców/opiekunów, finansowy wkład własny Organizacji oraz inne źródła finansowania łącznie nie mogą stanowić mniej niż 20 % kosztów programu.
Kwota dofinansowania jest wypłacana w dwóch transzach.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
18 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fsusr.gov.pl/aktualnosci/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-ofert-na-zorganizowanie-wypoczynku-zimowego-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku.html
Kontakt:  
Biuro Zarządu Funduszu Składkowego
Zespołem Wspierania Programów Społecznych
ul. Żurawia 32/34 , 00-515 Warszawa
T: (22) 629 53 39, (22) 629 24 90
funduszskladkowy@fsusr.gov.pl

Ważne dotacje na wypoczynek zimowy dzieci rolników
Wysokość wsparcia maks. 900.000 zł, do 80% (750 zł na jedno dziecko , maks. 1200 dofinansowanych dzieci dla jednej organizacji).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja