EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Konkurs FSUSR na zorganizowanie wypoczynku zimowego

dotacje na wypoczynek zimowy dzieci rolników
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Wysokość wsparcia:maks. 900.000 zł, do 80% (750 zł na jedno dziecko , maks. 1200 dofinansowanych dzieci dla jednej organizacji).
Wkład własny:min. 20%.
Czas trwania projektu:do zakończenia ferii zimowych roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Organizacje społeczne, zawodowe i samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin i prowadzące działalność statutową  w tym zakresie.
Organizacja, która ubiega się w wsparcie musi prowadzić działalność co najmniej 1 pełny rok kalendarzowy na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze).
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Zorganizowanie turnusów wyjazdowych, trwających minimum 10 dni (9 noclegów) w terminie ferii zimowych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Obóz musi zostać zorganizowany na terenie RP, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Cel: promocja zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci rolników.
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własny adres e-mail, stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Kwota dofinansowania z Funduszu Składkowego nie może wynieść więcej niż 80% kosztów programu.
Wpłaty rodziców/opiekunów, finansowy wkład własny Organizacji oraz inne źródła finansowania łącznie nie mogą stanowić mniej niż 20 % kosztów programu.
Kwota dofinansowania jest wypłacana w dwóch transzach.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
18 października 2019
Więcej informacji: 
https://fsusr.gov.pl/aktualnosci/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-ofert-na-zorganizowanie-wypoczynku-zimowego-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku.html
Kontakt: 
Biuro Zarządu Funduszu Składkowego
Zespołem Wspierania Programów Społecznych
ul. Żurawia 32/34 , 00-515 Warszawa
T: (22) 629 53 39, (22) 629 24 90
funduszskladkowy@fsusr.gov.pl


Ważne dotacje na wypoczynek zimowy dzieci rolników
Wysokość wsparcia maks. 900.000 zł, do 80% (750 zł na jedno dziecko , maks. 1200 dofinansowanych dzieci dla jednej organizacji).
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja