EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Tradycyjny Sad

40.000 zł
granty na założenie mini sadu
Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 40.000 zł, w tym:
– granty: 30.000 zł,
– nagrody: 10.000 zł.
Wysokość wsparcia: – granty: maks. 200 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30.09.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta lub inny nauczyciel zainteresowany tematem.
Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy).
2. Stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli.
W ramach tegorocznej edycji projektu granty są przyznawane na zakup drzew tradycyjnych odmian grusz. Szkoły, które wzięły udział w 1. edycji programu mogą starać się o środki na powiększenie sadu o nowe drzewa.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację BOŚ.
Cele:
– upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko;
– zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.
Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
W ramach naboru wniosków wsparcie otrzymuje 150 szkół.
Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
Konkurs jest prowadzony w 2 kategoriach wiekowych:
– I kategoria wiekowa – uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej,
– II kategoria wiekowa – uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zwycięzcom konkursu (3 zespoły, które otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie), oprócz grantów przyznawane są nagrody rzeczowe.
Termin składania wniosków:
23 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://tradycyjnysad.pl
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832  Warszawa
Aleksandra Koper (koordynator projektu)
T: 507 006 579
tradycyjnysad@fundacjabos.pl

Ważne granty na założenie mini sadu
Wysokość wsparcia - granty: maks. 200 zł, 100%.
Budżet programu 40.000 zł
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda