16,1 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 90%, do 20.000 zł.
Wkład własny:
min. 10%.
Czas trwania projektu:
6 miesięcy, 30.09.2022 – 31.03.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU.
Cel: zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu.
Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.
Termin składania wniosków: 
1 lipca – 1 sierpnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Fundacja PZU
Anna Maślańska
T: 22 582 30 63
email:


Temat: DOSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY DO KULTURY
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 20.000 zł.
Budżet programu: 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze