EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundacja PZU z kulturą

500.000 zł.
DOSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY DO KULTURY
W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: od 15.10.2020 do 15.04.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Cel: zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% całkowitego budżetu projektu.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.
Termin składania wniosków:
31 lipca – 30 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow
Kontakt:  
Fundacja PZU
Anna Maślańska
amaslanska@pzu.pl
T: 22 582 30 63

Ważne DOSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY DO KULTURY
Wysokość wsparcia maks. 90%, do 15.000 zł.
Budżet programu 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}