KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Literatura

3.108.750 zł.
DOFINANSOWANIE LITERATURY O WYBITNYCH WALORACH ARTYSTYCZNYCH
Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. Wsparcie finansowe w ramach programu kierowane jest przede wszystkim do wydawców, którzy oprócz wysokiego poziomu materiału literackiego gwarantować będą stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.108.750 zł.
Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 40.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
2. Publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
3. Publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
W przypadku zadań nr 1-3 preferowane są projekty z zakresu:
– publikacji niedostępnych na rynku księgarskim;
– powieści (w jej różnych formach gatunkowych) prezentującej historię Polski;
– eseju, reportażu, biografii, literatury faktu i innych tradycyjnych gatunków epickich (kroniki, pamiętniki);
– literatury dla dzieci i młodzieży;
– formy dystrybucji wykorzystujące nowe technologie, m.in. e-booki oraz audiobooki.
4. Publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
W przypadku zadania nr 4 preferowane są projekty z zakresu:
– publikacji niedostępnych na rynku księgarskim;
– publikacji dotyczących twórczości artystycznej – w szczególności sztuk performatywnych i sztuk wizualnych;
– eseju, prac z zakresu estetyki, biografii, publikacji wspomnieniowych;
– formy dystrybucji wykorzystujące nowe technologie, m.in. e-booki oraz audiobooki.
Z programu wyłączone są publikacje z zakresu muzyki i kultury muzycznej. 

Wsparcie finansowe w ramach programu kierowane jest przede wszystkim do wydawców, którzy oprócz wysokiego poziomu materiału literackiego gwarantować będą stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.
Istotne są również :
– doświadczenie wnioskodawcy w działalności wydawniczej,
– umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększenia ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków oraz audiobooków).
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Książki.
Cele:
– podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych;
– propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego.
W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 4 wnioski.
Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego zadania, czyli jednej samodzielnej książki posiadającej indywidualny numer ISBN (książka może być wydana w formie wielotomowej).
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Do wsparcia nie kwalifikują się:
– koszty infrastruktury kultury;
– koszty tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych;
– koszty opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych;
– zadania dofinansowane w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura2
Kontakt:  
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków
Klaudia Muca
T: (12) 617 19 17
k.muca@instytutksiazki.pl

Ważne DOFINANSOWANIE LITERATURY O WYBITNYCH WALORACH ARTYSTYCZNYCH
Wysokość wsparcia min. 5.000 zł - maks. 40.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 3.108.750 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}