-3,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

Program MKiDN – Promesa dla Kultury

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe a także publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
7.015.000 zł.
Czas trwania projektu:
 – zadania 1-roczne (01.01-31.12.2024);
– zadania wieloletnie (01.01.2014 – 31.12.2027).
Dofinansowanie może dotyczyć wydatków, które zostaną poniesione w okresie: (01.01.2024 – 31.12.2027).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
4. Organizacje pozarządowe.
5. Kościoły i związki wyznaniowe.
6. Publiczne szkoły artystyczne.
7. Państwowe uczelnie artystyczne.
8. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Uzyskanie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach następujących programów europejskich:
– Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-27,
– Programu Kreatywna Europa na lata 2021-27 (zadania nr 1 oraz 3-4),
– Programów Interreg na lata 2021-27,
– Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (zadanie nr 4).
Zakres rzeczowy realizowanych projektów musi dotyczyć:
Zadanie nr 1. Ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Zadanie nr 2. Budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
Zadanie nr 3. Realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych.
Zadanie nr 4. Wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).
W przypadku projektów inwestycyjnych preferowane są:
1. Zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury.
2. Projekty o znacznie mniejszym zasięgu, lecz ważne dla lokalnych społeczności i których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze. 3. Projekty angażujące różnorodne grupy społeczne.
W przypadku projektów „miękkich” (nieinwestycyjnych) preferowane są projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.
W ramach programu nie można finansować zadań dofinansowanych w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek 14 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach formalnych we wniosku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Termin składania wniosków: 
30 listopada 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW UNIJNYCH
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze