NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Obraz SofieLayla Thal z Pixabay
300.000.000 zł.
LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Przepisy ustawy mają na celu przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (z wyłączeniem komunikacji miejskiej). Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii. Nabory wniosków w poszczególnych województwach zostaną przeprowadzone przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie w sierpniu br.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000.000 zł / rocznie (2019),
800.000.000 zł / rocznie (2020 – 2028).
Wysokość wsparcia: – maks. 1 zł do 1 wozokilometra (do 2021 r.),
– maks. 80 gr do 1 wozokilometra (od 2022 r.).
Wkład własny: min. 10% (wysokość dopłaty do kwoty deficytu danego przewozu).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego będący organizatorami publicznego transportu zbiorowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii.
Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym.
Cele:
– zwiększenie możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury;
– przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.
Wśród kryteriów, na podstawie których wojewodowie będą dokonywać podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych
Kontakt:  
Właściwy miejscowo urząd wojewódzki.

Ważne LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE
Wysokość wsparcia - maks. 1 zł do 1 wozokilometra (do 2021 r.), - maks. 80 gr do 1 wozokilometra (od 2022 r.).
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}