NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Obraz SofieLayla Thal z Pixabay
300.000.000 zł.
LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Przepisy ustawy mają na celu przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (z wyłączeniem komunikacji miejskiej). Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii. Nabory wniosków w poszczególnych województwach zostaną przeprowadzone przez właściwe miejscowo urzędy wojewódzkie w sierpniu br.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000.000 zł / rocznie (2019),
800.000.000 zł / rocznie (2020 – 2028).
Wysokość wsparcia: – maks. 1 zł do 1 wozokilometra (do 2021 r.),
– maks. 80 gr do 1 wozokilometra (od 2022 r.).
Wkład własny: min. 10% (wysokość dopłaty do kwoty deficytu danego przewozu).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego będący organizatorami publicznego transportu zbiorowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przywracanie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii.
Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy „o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym.
Cele:
– zwiększenie możliwości dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury;
– przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.
Wśród kryteriów, na podstawie których wojewodowie będą dokonywać podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Termin składania wniosków:
od 1 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/z-samorzadowcami-o-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych
Kontakt:  
Właściwy miejscowo urząd wojewódzki.

Ważne LOKALNE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE
Wysokość wsparcia - maks. 1 zł do 1 wozokilometra (do 2021 r.), - maks. 80 gr do 1 wozokilometra (od 2022 r.).
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}