EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZDROWIE

Zdrowo jem, więcej wiem

30.000 zł.
KONKURS NA TEMAT ZDROWEGO ODŻYWANIA
Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna. Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 30.000 zł.
Czas trwania projektu: od października roku, w którym ogłoszono konkurs do końca czerwca kolejnego roku.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.
W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów.
Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
– zerówki i klasy I,
– klasy II-III.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Projekt jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”.
Cel: podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.
Konkurs trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy:
– jesień,
– zima,
– wiosna.
Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach, jednak zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody.
W konkursie przewidzianych jest 5 nagród głównych (nagrody rzeczowe). Nagrody przyznawane są oddzielnie w dwóch kategoriach:
– zerówki i klasy I,
– klasy II-III.
Nagrody rzeczowe za etapy są przyznawane członkom zespołu konkursowego i opiekunowi zespołu.
Dodatkowo zostanie stworzona całoroczna klasyfikacja GRAND PRIX dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach.
Nagrody rzeczowe w klasyfikacji Grand Prix są przyznawane członkom zespołu konkursowego, opiekunowi zespołu oraz szkole.
W każdej kategorii zespoły, które zajmą miejsca 6-10 w klasyfikacji Grand Prix zostaną wyróżnione. Nagrodę za wyróżnienie otrzyma opiekun zespołu oraz jego członkowie
Termin składania wniosków:
2 października 2019
10 stycznia 2020
25 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
T: 507 006 579
zdrowojem@fundacjabos.pl

 


Ważne KONKURS NA TEMAT ZDROWEGO ODŻYWANIA
Budżet programu 30.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}