EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Eksperyment Wymiana

Obraz RAEng_Publications z Pixabay
POLSKO-NIEMIECKIE WYMIANY MŁODZIEŻY
Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Wnioski o wsparcie mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: Projekty stacjonarne:
– PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego;
– na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.
Projekty online:
– Informacje i uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty online;
PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja projektu pn. „Eksperyment Wymiana”, w ramach którego młodzi ludzie z Polski i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju), wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata.
Projekt musi spełniać następujące wymogi:
– być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
– temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do tematyki STE(A)M oraz nawiązuje do środowiska otaczającego młodzież i porusza interesujące ją zagadnienia,
– minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
– wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni,
– grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników,
– zostanie podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży,
– pozostała część projektu umożliwiała uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między­kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsia­da.
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Pełna nazwa programu to: „Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży”.
STE(A)M to skrót z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).
Program zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.
Termin składania wniosków:
30 września 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
Kontakt:  
Elisabeth Ritter (biuro w Warszawie)
T: +48 22 518 89 29 (dla osób dzwoniących z Polski)
T: +49 331 284 79 33 (dla osób dzwoniących z Niemiec)
elisabeth.ritter@pnwm.org

Ważne POLSKO-NIEMIECKIE WYMIANY MŁODZIEŻY
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}