EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

turniej piłkarski dla dzieci

 

Celami turnieju są: promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk sportowych oraz wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty: szkoły podstawowe, uczniowskie Kluby Sportowe, Akademie Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej, kluby sportowe oraz inne podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty:
– szkoły Podstawowe,
– uczniowskie Kluby Sportowe,
– Akademie Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej,
– Kluby sportowe,
– Inne – podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Związek Piłki Nożnej.
Cele rozgrywek:
1. Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk sportowych.
2. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników.
3. Wyłonienie zwycięzców – drużyn chłopców i dziewczynek w kategoriach U-8, U-10 i U-12.
Kategorie wiekowe: U-8, U-10, U-12.
Turniej jest rozgrywany według poniższego schematu:
I. dla kategorii U-10 oraz U-12: a. etapy gminne, b. etapy powiatowe, c. etapy wojewódzkie, d. etap ogólnopolski.
II. dla kategorii U-8: a. etapy gminne, b. etapy powiatowe, c. finały wojewódzkie, gdzie zostanie wyłoniony Mistrz Województwa.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://zpodworkanastadion.pl
Kontakt:  
http://zpodworkanastadion.pl/kontakt

Ważne turniej piłkarski dla dzieci
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda