EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI
Do 30 września można przesyłać zgłoszenia w ramach XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywanej w roku szkolnym 2019/2020. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują szkoły podstawowe, kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe) oraz inne podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. Rywalizacja dziewcząt i chłopców toczyć się będzie w trzech grupach wiekowych: U-8, U-10, U-12.
Celami turnieju są: promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk sportowych a także wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z roczników objętych rozgrywkami.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty:
– szkoły podstawowe,
– uczniowskie Kluby Sportowe,
– kluby sportowe,
– inne podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Związek Piłki Nożnej.
Cele:
1. Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych środowisk sportowych.
2. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z roczników objętych rozgrywkami.
3. Wyłonienie zwycięzców – drużyn chłopców i dziewczynek w kategoriach U-8, U-10 i U-12.
Kategorie wiekowe: U-8, U-10, U-12.
Turniej jest rozgrywany według poniższego schematu:
I. dla kategorii U-10 oraz U-12: a. etapy gminne, b. etapy powiatowe, c. etapy wojewódzkie, d. etap ogólnopolski.
II. dla kategorii U-8: a. etapy gminne, b. etapy powiatowe, c. finały wojewódzkie, gdzie zostanie wyłoniony Mistrz Województwa.
Mecze finałowe zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, a nagrodą główną jest wyjazd na mecz piłkarski.
Termin składania wniosków:
30 września 2019 (termin zgłaszania drużyn)
Źródło / Więcej informacji:  
http://zpodworkanastadion.pl
http://zpodworkanastadion.pl/aktualnosci/zglos-druzyny-do-xx-edycji/682
Kontakt:  
T: 732 122 222 , +48 (33) 870 84 55
turniej@pzpn.pl
http://zpodworkanastadion.pl/kontakt

Ważne TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}