EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

I Know America

KONKURS O USA DLA MŁODZIEŻY
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od 14 do 19 lat.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA PIENIĘŻNA
Składanie wniosków przez internet: TAK
Partner zagraniczny: NIE
Kto może wziąć udział?  
Uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku 14-19 lat.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi.
Cel: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych.
Konkurs składa się z 3 etapów:
– Etap I: test jednokrotnego wyboru dotyczący takich dziedzin jak: kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, “słynne cytaty” czy sport.,
– Etap II: napisanie eseju.
– Etap III: finał w Warszawie. Przed rozpoczęciem tego etapu 15 uczestników wyłonionych w etapie poprzednim przesyła na stronę organizatorów filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. Następnie 15 finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.
Nagrody:
– Studia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
– Jedno miejsce na miesięcznym stażu w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie.
– Trzydniowe zwiedzanie Warszawy (spotkanie laureatów). W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.
Termin składania wniosków:  
3 stycznia 2021 (przesyłanie esejów)
21 lutego 2021 (przesyłanie filmów)
 
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.knowamerica.pl
Kontakt:  
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1 , 01-022 Warszawa
T: 22 636 25 71-75
knowamerica@fww.pl

 


Ważne KONKURS O USA DLA MŁODZIEŻY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}