EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

I Know America

KONKURS O USA DLA MŁODZIEŻY
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od 14 do 19 lat.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA PIENIĘŻNA
Składanie wniosków przez internet: TAK
Partner zagraniczny: NIE
Kto może wziąć udział?  
Uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku 14-19 lat.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi.
Cel: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych.
Konkurs składa się z 3 etapów:
– Etap I: test jednokrotnego wyboru (15 pytań w języku angielskim oraz 15 pytań w języku polskim),
– Etap II: napisanie eseju w języku polskim.
– Etap III: finał w Warszawie. Przed rozpoczęciem tego etapu 15 uczestników wyłonionych w etapie poprzednim przesyła na stronę organizatorów filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. Następnie 15 finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.
Nagrody:
1. Wyjazd naukowy do USA w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute, o którą mogą powalczyć uczestnicy mający nie mniej niż 16 i nie więcej niż 18 lat. Ograniczenie to jest narzucone przez organizatora wyjazdu, czyli Departament Stanu USA. O tym, czy nagroda ta będzie dostępna w danej edycji konkursu, organizator konkursu dowiaduje się w październiku lub listopadzie roku, w którym dana edycja konkursu się rozpoczęła.
2. Druga nagroda: staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.
3. Trzecia nagroda to trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
4. Czwarta nagroda: przyjazd do Warszawy na spotkanie laureatów konkursu.
Indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują także uczestnicy, którzy zdobyli pierwszą i drugą nagrodę.
Termin składania wniosków:  
28 października 2021 (zakończenie rejestracji)  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.knowamerica.pl
Kontakt:  
http://knowamerica.pl/#kontakt

 


Ważne KONKURS O USA DLA MŁODZIEŻY
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}