POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Skrzydła Dla Mamy

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay
PROJEKTY DLA MAM Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów skierowanych do mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców:
a) przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich,
b) opiekujących się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej formie przedszkolnej,
c) pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: min. 60 dni (tj. 2 miesiące).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty skierowane do mam z miejscowości liczących  nie więcej niż 25.000 mieszkańców:
a) przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich,
b) opiekujących się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej formie przedszkolnej,
c) pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na:
– przygotowanie zajęć/warsztatów o różnym charakterze np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności,
– prowadzenie zajęć/warsztatów,
– zakup materiałów/sprzętu potrzebnego do zrealizowania projektu,
– koordynację projektu,
– koszty księgowości.
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty spełniające łącznie następujące kryteria:
– projekty przewidujące działania o różnym charakterze, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności;
– zajęcia/warsztaty powinny odpowiadać na potrzeby danej społeczności;
– czas trwania realizacji projektu: min. 60 dni (tj. 2 miesiące), cyklicznie.
Opis:  
Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: wsparcie mam z miejscowości liczących  nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
12 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy
Kontakt:  
Joanna Miszkurka
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
T: +48 667 017 718

Ważne PROJEKTY DLA MAM Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
Wysokość wsparcia maks. 15.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}