12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Po pierwsze Rodzina!

W ramach konkursu można uzyskać granty na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
17.000.000 zł, w tym:
– Priorytet 1. „Kampanie” = 10.000.000 zł.
– Priorytet 2. „Kluby” = 7.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%,
– Priorytet 1. „Kampanie”: 30.000 – 500.000 zł.
– Priorytet 2. „Kluby”: 120.000 – 2.400.000 zł. W ramach Priorytetu 2 kwota dotacji jest uzależniona od zaplanowanej przez Oferenta liczby placówek, przy czym ich minimalna liczba w ramach złożonej oferty wynosi 3.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1.05 – 31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Priorytet 1. „Kampanie”.
Priorytet 2. „Kluby”.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Stowarzyszenia.
2. Fundacje.
3. Instytucje kościelne.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kółka rolnicze.
W ramach Priorytetu 1 wnioskodawcy muszą wykazać doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.
W ramach Priorytetu 2. wnioskodawcy obligatoryjnie muszą wykazać działalność na rzecz rodziny w okresie nie krótszym niż 3 lata od złożenia oferty oraz wykazać doświadczenie w realizacji nie mniej niż 3 projektów informacyjno-edukacyjnych na rzecz rodziny.
Uprawnieni wnioskodawcy mogą również złożyć ofertę wspólną.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.
Oferty na dofinansowanie zadań można składać w ramach dwóch priorytetów:
Priorytet 1.
 „Kampanie”. W ramach tego priorytetu za priorytetowe uznaje się projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin)
oraz szeroko pojętej opinii publicznej.
W ramach Priorytetu 1. dofinansowywane są projekty, które:
1. Za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny i są nakierowane na jego rozwój.
2. Mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym.
3. Są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych.
4. Koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.
Priorytet 2. „Kluby”. W tym przypadku za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny. 
W ramach Priorytetu 2. dofinansowywane są projekty, które:
– mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,
– prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego, integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny,
– są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny.
Opis:
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej.
Cele:
1. Upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.
2. Wzmocnienie rodziny w środowisku lokalnym, poprzez wspieranie programów i aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.
Za priorytetowe uznaje się działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej.
Termin składania wniosków: 
28 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Pytania i odpowiedzi na temat Konkursu
Kontakt:
email:

Temat: DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PRORODZINNYCH
Wysokość wsparcia: 100%, - Priorytet 1. „Kampanie': 30.000 - 500.000 zł. - Priorytet 2. „Kluby”: 120.000 - 2.400.000 zł.
Budżet programu: 17.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze