NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Pozytywnie Otwarci

DOTACJE NA EDUKACJĘ DOTYCZĄCĄ AIDS
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony zdrowia.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
 
Wysokość wsparcia:
maks. 20.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Czas trwania projektu:
do końca roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs (01.01-31.12.2020).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego.
3. Publiczne placówki ochrony zdrowia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Prowadzona w przestrzeni publicznej i/lub nowych mediach edukacja osób młodych w jednym z dwóch obszarów:
– profilaktyka zakażeń HIV;
– ograniczenie stygmatyzacji i mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom żyjącym z HIV.
2. Edukacja osób żyjących z HIV ze szczególnym uwzględnieniem jednego z dwóch kierunków:
– poprawa jakości życia związana ze zdrowiem zakażonych w związku z misją UN AIDS 90-90-90 + 90;
– przeciwdziałanie chorobom towarzyszącym, których wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta rośnie wraz z wydłużaniem się przewidywanej długości życia osób seropozytywnych.
3. Edukacja w obszarze przedekspozycyjnej profilaktyki zakażeń HIV.
4. Pogłębianie wiedzy Polaków o HIV i tym samym poszerzanie grupy testujących się w kierunku zakażenia tym wirusem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania wiedzy o zasadach funkcjonowania i lokalizacji Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych.
Opis:
 
Organizatorem konkursu jest firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Patronem merytorycznym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.
Cel: promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch obszarach:
1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 3 projekty w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:   
http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
Kontakt:
 
http://pozytywnieotwarci.pl/kontakt.html

 


Ważne DOTACJE NA EDUKACJĘ DOTYCZĄCĄ AIDS
Wysokość wsparcia do 20.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • ZOZ
  • NGO
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}