EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Granty Fundacji Lotto

dotacje na projekty non-profit
W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje nie działające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, parafie, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.
Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.
Wsparcia nie można uzyskać na następujące obszary działań:
– pokrycie bieżących kosztów działalności wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, kosztów utrzymania biura wnioskodawcy,
– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
– pokrycie już poniesionych kosztów,
– przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku,
– działalność polityczną.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/?fbclid=IwAR1n0uUrB9M5NMFjCNxV6y5j7RGwtwRkjzTce-2SpoyBaUUWU284_rhhz5A
Kontakt:  
http://www.fundacjalotto.pl/kontakt/

Ważne dotacje na projekty non-profit
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}