EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Granty Fundacji Lotto

dotacje na projekty non-profit
W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje nie działające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, parafie, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.
Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.
Wsparcia nie można uzyskać na następujące obszary działań:
– pokrycie bieżących kosztów działalności wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, kosztów utrzymania biura wnioskodawcy,
– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
– pokrycie już poniesionych kosztów,
– przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku,
– działalność polityczną.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/?fbclid=IwAR1n0uUrB9M5NMFjCNxV6y5j7RGwtwRkjzTce-2SpoyBaUUWU284_rhhz5A
Kontakt:  
http://www.fundacjalotto.pl/kontakt/

Ważne dotacje na projekty non-profit
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja