EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

dotacje na współpracę młodzieży z Polski i Litwy
Celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do realizacji wspólnych polsko-litewskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – format 1: 100%, 1.500 euro – 15.000 euro,
– format 2: 100%, 7.500 euro – 15.000 euro.
Czas trwania projektu: 1 kwietnia – 31 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą (dotyczy również organizacji partnerskich).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty młodzieżowe, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.
Działania można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:
Format 1: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
Format 2: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.
Składany projekt musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet.
Cel: zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
Uczestnicy projektów: młodzież i osoby pracujące z młodzieżą.
Priorytety w roku 2019:
1. Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
2. Promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.
3. Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
4. Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
– 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
– 15-lecia członkostwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.
W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

31 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/polsko-litewski-konkurs-wnioskow-na-rok-2019-otwarty-czekamy-do-31-stycznia-2019-r
Kontakt:
 
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/contact

 


Ważne dotacje na współpracę młodzieży z Polski i Litwy
Wysokość wsparcia - format 1: 100%, 1.500 euro - 15.000 euro, - format 2: 100%, 7.500 euro - 15.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja