EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Były sobie pieniądze

Źródło: www.fundacja.bgk.pl
EDUKACJA FINANSOWA DZIECI
Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Placówki uczestniczące w programie otrzymują nagrody rzeczowe w postaci pakietów edukacyjnych służących do przeprowadzenia lekcji. Zgłoszenia mogą przesyłać państwowe szkoły i przedszkola z gmin do 100.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Czas trwania projektu: 1.03-28.05.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły i przedszkola państwowe z gmin do 100.000 mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2018).
Do programu zostaje zakwalifikowanych 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.
Cel programu jest realizowany poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci i młodzieży w określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich.
Do scenariusza lekcji dołączany jest pakiet edukacyjny, który docelowo zostaje w danej placówce.
1. Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki.
2. Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, przykładowe scenariusze zajęć, komplet bilonu, skarbonki.
Zadanie placówek realizujących projekty w ramach programu:
a) przedszkole realizuje co najmniej 3 zajęcia z minimum 1 grupą dzieci w terminie 01.03–28.05.2021;
b) szkoła realizuje co najmniej 3 zajęcia z minimum 1 grupą dzieci w terminie 01.03–28.05.2021.
Termin składania wniosków:  
23 października 2020 (decyduje kolejność zgłoszeń)  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/ruszyla-rekrutacja-byly-sobie-pieniadze-edycja-vii/
Kontakt:  
Krystian Ciempka
krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Ważne EDUKACJA FINANSOWA DZIECI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}